Khóa đào tạo cơ bản về hướng dẫn áp dụng mã số trên thương phẩm tại Thành phố Hà Nội

Cropped shot of a group of businesspeople standing in a huddle with their hands stackedhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805194.jpg

     Để giúp các doanh nghiệp sử dụng mã số mã vạch (MSMV), các đơn vị quan tâm đến công nghệ MSMV có thể hiểu đúng và áp dụng có hiệu quả MSMV trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời cập nhật các quy định trong nước và quốc tế liên quan, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức Khóa đào tạo cơ bản về hướng dẫn áp dụng mã số trên thương phẩm tại Thành phố Hà Nội. Khóa đào tạo bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Giới thiệu các quy định hiện hành trong việc cấp, quản lý và sử dụng MSMV;
  • Cung cấp kiến thức cơ bản về công nghệ MSMV;
  • Hướng dẫn cách tạo mã và in ấn các loại MSMV cho sản phẩm, bao gói đúng tiêu chuẩn; khai thác và áp dụng hiệu quả các loại MSMV vào hoạt động quản lý sản xuất, kho bãi, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;
  • Giới thiệu các công cụ kiểm tra thông tin sản phẩm sử dụng MSMV.

    Thông tin về Khóa đào tạo:

  • Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 20 tháng 03 năm 2018.
  • Địa điểm: Hội trường Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam –

       Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

  • Đối tượng tham dự: doanh nghiệp đang sử dụng MSMV, các tổ chức/đơn vị quan tâm.
  • Phí tham dự: Miễn phí.

Trân trọng kính mời Quý đơn vị/doanh nghiệp cử đại biểu tham dự sự kiện.

Xin vui lòng điền thông tin đại biểu vào Phiếu đăng ký tham dự và gửi cho chúng tôi trước ngày 18/03/2018

Phiếu đăng ký tham dự

08/03/2018

Các bài có liên quan