Hội nghị Phổ biến Tiêu chuẩn Quốc gia về Mã số mã vạch

Compass needle pointing the blue text. Blue and black tones with blur effect and focus on the main word. Concept for quality assurance management.

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp/tổ chức quan tâm

Trân trọng kính mời Ông (Bà) đại diện cho Doanh nghiệp tham dự

Hội nghị Phổ biến Tiêu chuẩn Quốc gia về Mã số mã vạch

Nội dung: Nội dung chương trình Hội nghị xem tài liệu kèm theo.

Thời gian: Từ 8.00 – 17.00 ngày 28 và 29/8/2018

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt, 33 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3,

Thành phố Hồ Chí Minh (Điện thoại liên hệ: 0903962710)

Đề nghị Quý vị đăng kí đại biểu tham dự theo mẫu được gửi kèm theo giấy mời và gửi về địa chỉ dưới đây, trước ngày 28/8/2018.

Trung tâm Mã số mã vạch (GS1 Việt Nam)/Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

hoặc Email: info@gs1vn.org.vn; daotao@gs1vn.org.vn

Điện thoại: 0243 8361463; Di động: 0983448946.

Chương trình

Phiếu đăng ký tham dự

Giấy mời 29&29

13/08/2018

Các bài có liên quan