Mời góp ý dự thảo TCVN

TCVN-gopy

Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan/ Ông (Bà) 02 dự thảo TCVN:

1) DT TCVN “Công nghệ thông tin – Số phân định ứng dụng GS1 và mã phân định dữ liệu ASC MH10 và việc duy trì” xây dựng trên cơ sở soát xét TCVN 8020:2008, công nhận ISO/IEC 15418:2016Information technology – Automatic identification and data capture techniques – GS1 Application Identifiers and ASC MH10 Data Identifiers and maintenance;

2) DT TCVN “Mã số vật phẩm – Mã số thương phẩm toàn cầu 13 chữ số – Yêu cầu kĩ thuật” tự xây dựng trên cơ sở soát xét TCVN 6939:2007.

Kính đề nghị Quý cơ quan/ Ông (Bà) cho ý kiến và gửi cho chúng tôi trước ngày 20/12/2018  theo địa chỉ:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa chỉ: Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 8361 463 – Fax: 024 8361 771 – E-mail: info@gs1vn.org.vn

Chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan/ Ông (Bà).

Trân trọng

Tệp đính kèm:

  1. 8020
  2. 6939 GTIN-13

 

05/11/2018

Các bài có liên quan