Mời góp ý dự thảo TCVN

TCVN-gopy

Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan/ Ông (Bà) dự thảo TCVN: Công nghệ thông tin – Dịch vụ thông tin về EPC – Quy định kĩ thuật. Được xây dựng trên cơ sở chấp nhận ISO/IEC 19987:2017 Information technology-EPC Information services- Specification

Kính đề nghị Quý cơ quan/ Ông (Bà) cho ý kiến và gửi cho chúng tôi trước ngày 30/12/2018  theo địa chỉ:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa chỉ: Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 8361 463 – Fax: 024 8361 771 – E-mail: info@gs1vn.org.vn

Chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan/ Ông (Bà).

Trân trọng

TCVN 12345 (ISO IEC 19987 ve EPCIS)

05/11/2018

Các bài có liên quan