Mời góp ý dự thảo TCVN

TCVN-gopy

Chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan/ Ông (Bà) các dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia  (TCVN) sau:

1.                  Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kĩ thuật đối với kiểm tra chất lượng in mã vạch – Mã vạch một chiều (Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Bar code print quality test specification – Linear symbols). Chấp nhận ISO/IEC 15416:2016.

Soát xét TCVN 7626:2008 (ISO/IEC 15416:2000).

2.                  Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Quy định kĩ thuật mã vạch – EAN/UPC (Information technology – Automatic identification and data capture techniques – EAN/UPC bar code symbology specification).
Chấp nhận ISO/IEC15420:2009. Soát xét TCVN 7825:2007 (ISO/IEC15420:2000).
3.                  Bao bì – Mã vạch và mã vạch hai chiều trên nhãn dùng trong gửi , vận chuyển và nhận hàng (Packaging – Bar code and two-dimensional symbols for shipping, transport and receiving labels). Chấp nhận ISO 15394:2017
4.            Tin học Y tế – Gán mã và ghi nhãn dữ liệu trong phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Chủ đề về chăm sóc sức khỏe và phân định từng nhà cung cấp cá nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Health Informatics — Automatic identification and data capture marking and labelling — Subject of care and individual provider identification).

Chấp nhận ISO/TS18530:2014

5.                  Mã số mã vạch vật phẩm – Số phân định ứng dụng GS1 (Article number and barcode – GS1 application identifiers). Chấp nhận quy định kĩ thuật chung của GS1.

Soát xét TCVN 6754:2007.

Kính đề nghị Quý cơ quan/ Ông (Bà) cho ý kiến và gửi cho chúng tôi trước ngày 24/10/2018  theo địa chỉ:  Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam

Địa chỉ: Số 8, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 8361 463 – Fax: 024 8361 771 – E-mail: info@gs1vn.org.vn

Chúng tôi mong nhận được ý kiến góp ý của Quý cơ quan/ Ông (Bà).

Trân trọng

Đính kèm

6754 AI (DT2) 7626 KTMV ISO 15416 (1) 7825 EANUPC barcode ISO 15420 (1) TCVN 12343 (ISO 15394) TCVN 12344 (ISO TS18530)

24/08/2018

Các bài có liên quan