Cơ cấu tổ chức GS1 Việt Nam

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia (GS1 Việt Nam) trực thuộc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (VSQI – Vietnam Standards and Quality Institute), có vị trí và chức năng được quy định trong Quyết định số 889/QĐ-TĐC ngày 30/05/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Sơ đồ tổ chức hoạt động như dưới đây:

 Anh-1

CHÚ THÍCH:

1) Hội đồng tư vấn (được thành lập theo quyết định số 38/QĐ-TĐC ngày 01/02/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL), bao gồm: đại diện của một số công ty; đại diện của một số siêu thị và nhà bán lẻ; đại diện của một số cơ quan quản lý nhà nước liên quan, để tư vấn giúp Tổng cục đẩy mạnh hoạt động về MSMV ở Việt Nam.

2) Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC1/SC31 về Thu thập dữ liệu tự động, được thành lập lại theo Quyết định số 824/QĐ-TĐC ngày 28/5/2010 của STAMEQ. Tiểu ban có nhiệm vụ tham gia xây dựng các dự thảo tiêu chuẩn TCVN về MSMV và văn bản pháp qui liên quan để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành.

GS1 Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã số mã vạch (MSMV) và các công nghệ liên quan;

– Làm đầu mối liên lạc với tổ chức MSMV quốc tế (GS1);

– Tổ chức tiếp nhận và thẩm xét hồ sơ đăng kí sử dụng MSMV;

– Phân định Mã số doanh nghiệp GS1 và Mã toàn cầu phân định địa điểm trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV cho người sử dụng MSMV;

– Tổ chức xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế (ISO);

– Thực hiện việc đào tạo, thông tin, tuyên truyền và các hoạt động dịch vụ kĩ thuật, khoa học công nghệ trong lĩnh vực MSMV cũng như các công việc khác theo yêu cầu của Viện.

 

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở chính:

Phòng 506, Nhà A, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84) 24 3836 1463

Fax: (84) 24 3756 2444/ 3836 1771 / 37914946 / 38363905

Email: info@gs1vn.org.vn  

Phòng Kỹ thuật:

Phòng 102, Nhà A, Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (84) 24 38363905

Các cán bộ Văn phòng:

1) TS. Bùi Bá Chính – Phụ trách Trung tâm

ĐT: 84 24 38361463

E-mail: chinhbb@gs1vn.org.vn

2) ThS. Phan Hồng Nga

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: phnga@gs1vn.org.vn

3) ThS. Lê Đức Lâm

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: lamld@gs1vn.org.vn

4) ThS. Nguyễn Thị Lan Thanh

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: thanhntl@gs1vn.org.vn

5) CN. Trần Đăng Khoa

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: khoatd@gs1vn.org.vn

6) CN. Nguyễn Thị Mai Hương

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: huongntm@gs1vn.org.vn

7)Ths. Nguyễn Đắc Minh

ĐT: 84 24 3836 1463

E-mail: minhnd@gs1vn.org.vn