Báo cáo kết quả triển khai Hoạt động “đáp ứng khách hàng có hiệu quả” (ECR) ở Việt nam

           Căn cứ kế hoạch hoạt động mã số mã vạch năm 2006 được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao theo Quyết định số 158/QĐ-TĐC  ngày 15/3/2006, Nhóm thực hiện Nhiệm vụ đã nghiên cứu hoạt động có tên gọi ²Đáp ứng khách hàng có hiệu quả ² trong khuôn khổ quốc gia và khu vực với tên viết tắt tiếng Anh là ECR (Efficience Customer Response) để triển khai hoạt động này ở Việt Nam.

           ECR là một trong những hoạt động hợp tác, phối hợp  giữa các nhà cung ứng, các tập đoàn kinh doanh siêu thị (bán lẻ) và các nhà phân phối, cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần (logistics) nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu trong việc đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn cho khách hàng với chi phí ít nhất trong các khâu phân phối, lưu kho, giao nhận và vận chuyển đồng thời đem lại hiệu quả cho các bên tham gia chuỗi cung ứng. Với mục đích nêu trên, các tổ chức ECR Châu Âu và ECR Châu á đã nhanh chóng lôi cuốn được những tập đoàn lớn đa quốc gia tham gia như Unilever, IBM, Wall-Mart, Johson & Johson, P & G, Accenture… và kết quả thực sự đã đem lại hiệu quả to lớn cho khách hàng và các bên tham gia trong phạm vi toàn cầu và khu vực.

            Sau nhiều nỗ lực phấn đấu, Việt Nam đã được công nhận là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế WTO, điều đó có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị về mọi mặt để có thể sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của đối tác đặc biệt là các yêu cầu đối với bất cứ điểm nào trong chuỗi cung ứng – điểm mấu chốt của hoạt động kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Việc hội nhập quốc tế và khu vực trong hoạt động ECR là một trong các hoạt động để thực hiện yêu cầu nêu trên.

Tải file tại đây

28/05/2016