Các dịch vụ do GS1 Việt Nam cung cấp

Tên dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Thông tin về giá dịch vụ

Hỗ trợ kĩ thuật Hỗ trợ về mặt kĩ thuật cho các nhà in, nhà thiết kế mã vạch, nhà bán lẻ, nhà quản lý siêu thị/ cửa hàng tổng hợp Theo thỏa thuận
Hợp tác và hỗ trợ triển khai áp dụng Hợp tác và hỗ trợ triển khai áp dụng công nghệ mã số mã vạch tại các cơ quan quản lý cần ứng dụng công nghệ mã số mã vạch. Theo thỏa thuận
Elearn Dịch vụ đào tạo về Hệ thống GS1 qua mạng Đang xây dựng
Hỏi đáp Hỏi đáp và cung cấp thông tin về việc thực hiện hệ thống GS1. Miễn phí
Kiểm tra chất lượng mã vạch Quét mã vạch trên sản phẩm của doanh nghiệp để kiểm tra chất lượng mã vạch có đạt tiêu chuẩn hay không. Theo thỏa thuận
Tư vấn Phổ biến, tư vấn, đào tạo về mã số mã vạch. Theo thỏa thuận
Quảng bá Phổ biến những thông tin và phát kiến mới nhất liên quan đến mã số mã vạch trong nước và toàn cầu (thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến; tập huấn đào tạo, qua các ấn phẩm và các số tin nội bộ …).

 

25/04/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn