Các hội thảo đào tạo được tổ chức tại Việt Nam năm 2017 về Hệ thống tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc

GS1_Corp_Visual_Size

Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức và hướng dẫn áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn GS1 tại Việt Nam, trong năm 2017, GS1 Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan như một số Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức khác là Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ Thực phẩm (thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội) , Viện An toàn Thực phẩm, Hiệp hội Dược phẩm Việt Nam, Hiệp hội Chống hàng giả Việt Nam và Hiệp hội Dệt may Việt Nam tổ chức thành công các hội thảo đào tạo hướng dẫn áp dụng Hệ thống tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng và An Giang.

Tham dự các sự kiện có lãnh đạo các Sở, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Vụ Kinh tế và các Hiệp hội, Chi nhánh, Trung tâm có liên quan ở các tỉnh thành; có đại diện từ các công ty thuộc lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu trong khu vực.

Các hội thảo đào tạo đã hướng dẫn việc thực hiện Hệ thống tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc tập trung vào các nội dung chính như:

– Khái niệm về truy xuất nguồn gốc;

– Lý luận thực tiễn, lý thuyết và nhu cầu đối với việc thực hiện và đảm bảo được khả năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa;

– Lợi ích và phương pháp áp dụng tiêu chuẩn GS1 về truy xuất nguồn gốc v.v…

Các đại biểu tham dự hội thảo đã ý thức được nội dung chính của chương trình đào tạo và mong muốn được tiếp tục hướng dẫn áp dụng những tiêu chuẩn và giải pháp này trong thực tiễn.

05/12/2017

Các bài có liên quan