Chất lượng mã vạch

Kiểm định mã vạch đối với mã vạch một chiều Tải file tại đây
Những yêu cầu chung để đánh giá sự phù hợp của các loại mã vạch GS1 – Hướng dẫn thực hiện Tải file tại đây
Hướng dẫn hoạt động kiểm tra xác nhận mã vạch GS1 Tải file tại đây

 

28/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn