Công nghệ Blockchain “lần đầu” phát triển các tiêu chuẩn GS1 sang lĩnh vực nghiên cứu thử nghiệm thực phẩm

Blockchain

Hai phòng nghiên cứu thử nghiệm Source Certain Internal từ Úc và Hoàn Vũ từ Việt Nam sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain do Công ty OriginTrail cung cấp theo tiêu chuẩn GS1

Hai phòng nghiên cứu thử nghiệm từ Úc và Việt Nam đang phối hợp cùng nhà cung cấp blockchain để phát triển các tiêu chuẩn công nghiệp của GS1 đã được toàn cầu công nhận vào các phòng thử nghiệm, nhằm nâng cao tính minh bạch và sự tin cậy của chuỗi cung ứng.

Hai phòng nghiên cứu thử nghiệm Source Certain Internal từ Úc và Hoàn Vũ từ Việt Nam – cả hai đơn vị này đang tập trung vào việc kiểm tra xác nhận tính nhất quán của các chuỗi cung ứng thực phẩm – sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng blockchain do Công ty OriginTrail cung cấp theo tiêu chuẩn GS1.

Ông John G Keogh, chủ tịch Shantalla Inc. nhà tư vấn cho phát kiến này, cho biết: Các tiêu chuẩn về dữ liệu trong chuỗi cung ứng của GS1 là “ngôn ngữ thương mại toàn cầu”. Ban Quản lý GS1 bao gồm các công ty nổi tiếng toàn cầu như Nestle, Mondelez, Target, Carrefour, Walmart, Metrro AG, AEON, eBay, Alibaba, Amazon v.v…

Dự án thí điểm sẽ cấp nhiều mã phân định theo xê-ri của GS1 cho các mẫu thực phẩm và cấp mã toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI) cho các kết quả kiểm tra. Điều này sẽ tạo ra giá trị to lớn trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, chống lại nguy cơ gian lận thực phẩm thông qua việc cung cấp khả năng xác  định nguồn gốc tức thời trở về phòng thử nghiệm khoa học nơi đã thực hiện việc kiểm tra liên quan.

Keogh nói rằng điều này còn tạo thuận lợi cho việc cấp Mã toàn cầu phân định địa điểm của GS1 (mã GLN) cho hộ nông hoặc nhà máy nơi mẫu được lấy theo lô, sau đó kết nối và hợp nhất với thông tin khoa học liên quan.

 

Dự án hoạt động thế nào?

Keogh giải thích: từ thời điểm mẫu được lấy từ một lô hàng hóa tại trang trại hay nhà máy, các tiêu chuẩn GS1 sẽ được sử dụng để áp mã phân định theo xê-ri cho mẫu đó và để ánh xạ với các quá trình trong phạm vi phòng thử nghiệm.

Các mã phân định GS1 còn có  thể cấp để quản lý tài sản trong phạm vi phòng thử nghiệm như thiết bị đo phổ khối  lượng, cũng như để quản lý trật tự công việc, các nhà khoa học và các báo cáo đầu ra về thử nghiệm pháp lý.

Ví dụ, bản báo cáo có thể công bố liệu sản phẩm là hữu cơ hoặc không có thuốc trừ sâu và sẽ được lập bảng, in ra gắn mã toàn cầu phân định loại tài liệu GS1 GDTI được mã hóa thành mã vạch trên bản báo cáo.

Dữ liệu này sẽ được bổ sung vào cấu trúc blockchain của cả hai phòng thử nghiệm đã được kết nối, cho phép dữ liệu có thể chia sẻ kín với các khách hàng của họ – như Unilever và CoOp (một nhà bán lẻ lớn nhất của Việt Nam) – không tính đến blockchain nào hoặc ứng dụng hiện có nào họ đang sử dụng.

Keogh nói: “Đây là một phát kiến hay, xóa đi ranh giới thông qua việc mở rộng các tiêu chuẩn công nghiệp vào lĩnh vực của các phòng thử nghiệm. Dự án thí điểm sẽ ánh xạ các quá trình từ lấy mẫu tại trang trại hoặc nhà máy đến phòng thử nghiệm và áp dụng tiêu chuẩn GS1 để phân định đơn nhất mẫu, thiết bị phòng thử nghiệm, tài liệu và các kết quả thử cuối cùng. Việc này sẽ gia tăng tính minh bạch cho các bên đang kiểm tra xác nhận khoa học các yếu tố ví dụ nguồn gốc sản phẩm, xác thực hoặc xác nhận về hữu cơ. Khi dữ liệu này được bổ sung vào báo cáo sản phẩm trên blockchain, nó sẽ giúp gia tăng niềm tin vào hệ thống thực phẩm. Chúng tôi muốn phân định không chỉ nơi xuất xứ, thị trường của sản phẩm, mà còn cả nơi làm thử nghiệm xác nhận sản phẩm, ai thực hiện thử nghiệm, thử nghiệm cái gì v.v… Chúng tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ thành công.”

Ông Henry Bui, CEO của Hoàn Vũ, cho rằng các công ty thực phẩm đã và đang ngày một nhiều đến làm việc với các phòng thử nghiệm khoa học bên thứ ba để đánh giá tính xác thực, nguồn gốc và các xác nhận về sản phẩm. Ông Henry Bui nói “Phát kiến này cùng Source Certain International và OriginTrail sẽ làm tăng khả năng xác định nguồn gốc và tính minh bạch của dữ liệu khoa học trong khi vẫn duy trì được tính bảo mật. Chúng tôi tin tưởng phát kiến này sẽ cải tiến được toàn bộ tính hợp nhất của chuỗi thực phẩm.

Các vấn đề cơ bản khác

Dự án này còn là lần đầu tiên sử dụng giao thức phân quyền của Công ty OriginalTrail để chứng nhận và đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn của thực phẩm. Theo OriginalTrail, dự án còn là trường hợp thực tiễn đầu tiên trên thế giới kết nối và hợp nhất các hệ thống thông tin khoa học chính với hệ thống quản lý thông tin phòng thử nghiệm (LIMS – Laboratory Information Management Systems) với blockchain.

Ông Cameron Scadding, chủ tịch Source Certain International nói: “Không còn nghi ngờ về việc để tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng, tính minh bạch bên trong các chuỗi cung ứng của chúng ta là rất quan trọng. Hệ sinh thái blockchain là đang phát triển mạnh và càng ngày càng thể hiện rõ các khả năng ứng dụng vào ngành nông sản thực phẩm. OriginalTrail hiện đang tiên phong trong lĩnh vực này với các ví dụ thực tiễn, với tập thể lãnh đạo vững vàng, kinh nghiệm sâu sắc về các vấn đề thực tiễn. Tính minh bạch trên cơ sở dữ liệu là quan trọng nhưng khả năng kiểm tra xác nhận dữ liệu và liên kết lại dữ liệu với sản phẩm tiêu dùng thực tế lại là rất quan trọng. Nguồn gốc là chìa khóa và người tiêu dùng thậm trí còn muốn biết rằng họ có thể tin tưởng vào thông tin đang thể hiện hay không  – đây chính là điểm mà Source Certain có thể trợ giúp và cùng với Hoan Vu, chúng tôi đang mong muốn được làm việc với OriginalTrail để chuyển giao tính hợp nhất thực sự và đã được kiểm tra xác nhận.

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2018/03/12/Blockchain-technology-to-extend-GS1-standards-to-food-testing-labs-for-first-time

24/04/2018

Các bài có liên quan