Công tác góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc tế

Multi coloured light bulbs hanging from coloured cord. Isolated on a pure white background.

Vừa qua, GS1 Việt Nam đã nghiên cứu góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến Hệ thống GS1 đó là dự thảo DIS 20333 Coding rules for Chinese medicines in supply chain management. Dự thảo tiêu chuẩn quốc tế này quy định các quy tắc mã hóa thuốc đông y cho công tác quản lý chuỗi cung ứng, bao gồm thông tin về thương phẩm, vùng sản xuất, đơn vị, cấp sản phẩm, ngày sản xuất, ngày sử dụng, số lô, số lượng thuốc. Dự thảo tiêu chuẩn này được sử dụng cho quá trình xử lý và trao đổi thông tin khi tiến hành truy tìm và giám sát sản phẩm là thuốc đông y.

Hầu hết các ý kiến góp ý của GS1 Việt Nam đều đã được ISO chấp nhận sửa đổi cho dự thảo tiêu chuẩn hoàn thiện hơn theo đúng quy định kĩ thuật của GS1.

Việc góp ý cho dự thảo ISO đã góp phần củng cố vị thế của Hệ thống GS1 trong lĩnh vực mã hóa phân định sản phẩm.

07/02/2017

Các bài có liên quan