Dịch vụ

Đăng kí sử dụng mã UPC

Theo quy định của Tổ chức Mã số mã vạch Quốc tế (GS1) và Chương trình ký kết Alliance II giữa GS1 Mỹ với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường...

CÁC DỊCH VỤ KĨ THUẬT GS1 VIỆT NAM CUNG CẤP

Tên dịch vụ Mô tả dịch vụ Thông tin về giá dịch vụ Hỗ trợ kĩ thuật Hỗ trợ về mặt kĩ thuật cho các nhà in, nhà thiết kế...

Các khóa đào tạo do GS1 Việt Nam tổ chức

Các khóa đào tạo GS1 Việt Nam cung cấp Số TT Tên khóa Mục đích/ Mô tả 1. Đào tạo cơ bản Phổ biến các kiến thức cơ bản về...