Diễn đàn tổ chức GS1 khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2017

Diễn đàn tổ chức mã số mã vạch (GS1) khu vực Châu Á Thái Bình Dương 2017 tại Nhật Bản từ ngày 24-26/10 đã thu hút được hơn 60 đại biểu đến từ gần 20 tổ chức GS1 thành viên trong khu vực và từ một số tổ chức khác ngoài Hệ thống GS1.

Diễn đàn năm nay tập trung vào một số công việc chính đã được đề xướng từ năm trước cụ thể là dự án dài hạn “Big Picture” của GS1 với mục tiêu giới thiệu các dịch vụ toàn cầu cho các MO dựa vào đám mây dịch vụ dữ liệu GS1 cloud. Giai đoạn đầu tập trung vào việc xây dựng các nguồn dữ liệu của chủ thương hiệu trên toàn cầu. Trách nhiệm của các tổ chức GS1 thành viên là hình thành các cộng đồng người sử dụng thông qua việc hỗ trợ xây dựng và chấp nhận các giải pháp của GS1 ở địa phương, cung cấp các dịch vụ toàn cầu cho người sử dụng cuối, đo lường việc áp dụng và cung cấp dữ liệu đầu vào thông qua việc thu thập phản hồi từ các ngành công nghiệp.

Bên cạnh đó, xuất phát từ nhu cầu của đa ngành công nghiệp, GS1 còn có chiến lược là tạo ra, điều hành và phổ biến một đám mây dịch vụ dữ liệu GS1 cloud được tổng hợp từ Mạng GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) đăng kí thông tin điện tử về doanh nghiệp, về sản phẩm sử dụng MSMV trên toàn cầu và Mạng GLN (Global Location Number Registration) đăng kí mã toàn cầu phân định địa điểm. GS1 cloud sẽ chuyển đổi nền tảng kĩ thuật cho Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GDSN (Global Data Synchronization Network), Mạng GEPIR và các dịch vụ khác của GS1 vào một thiết kế hiện đại, thống nhất làm đòn bẩy cho dữ liệu của Mạng GDSN và các nguồn dữ liệu tin cậy khác tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho người sử dụng MSMV.

Hiện nay trên thế giới, xu thế chia sẻ dữ liệu giữa các công ty ngày càng mạnh. Khái niệm Blockchain ra đời để nói đến một hồ sơ thông tin chắc chắn, có thể được chia sẻ và phân phối. Các tiêu chuẩn GS1 chính là cơ sở để cấu trúc nên dữ liệu mà Blockchain lưu giữ hoặc tham chiếu, hỗ trợ hiệu quả người sử dụng công nghệ Blockchain (khả năng và giải pháp về xác định nguồn gốc trong tương lai) giải quyết các ứng dụng kinh doanh. GS1 đã có tài liệu về các vấn đề liên quan chủ đề này cho các tổ chức GS1 thành viên sử dụng để đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp.

GS1 còn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên kết cấu thế giới internet về mọi vật IoT (Internet of things) có khả năng phân định đơn nhất mọi vật trên toàn cầu đáp ứng xu thế mới của người tiêu dùng đối với việc thay đổi cách thức họ tương tác với nhà bán lẻ, chủ thương hiệu và hàng hóa theo thế giới vật chất hoặc qua mạng. Nền tảng IoT nằm ở trung tâm của sự thay đổi này, trợ giúp người tiêu dùng tích hợp sản phẩm và thiết bị vào cuộc sống hàng ngày của họ. GS1 quốc tế cũng nhận thức được một vấn đề quan trọng khác về việc hiện mã số GTIN trong mã vạch EAN-13 là bắt buộc phải có trên sản phẩm bán qua POS (quầy tính tiền trong siêu thị) trong khi thực tế, trên sản phẩm ngày càng có thêm nhiều mã vạch khác mã hóa các thông tin bổ sung như thông tin về xác thực v.v… và GS1 đưa ra giải pháp trong tương lai sẽ sử dụng chỉ một mã QR để mã hóa tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm. Liên quan đến GTIN, GS1 cũng đang triển khai dự án về “Tái sử dụng GTIN” quy định mới không sử dụng lại GTIN đã cấp để đảm bảo tính đơn nhất của mã vật phẩm trên kênh bán hàng kĩ thuật số nhưng vẫn có thể cấp lại Mã doanh nghiệp GS1. Chủ trương đến hết 2018 không cấp lại GTIN./.

29/10/2017

Các bài có liên quan