Dự án mã số xanh GLN cho các hộ nông dân

GLN-green-project-vn

Việt Nam đã được chọn làm dự án bởi UNGC  (United Nations Global Compact ).

Hiện có 400 triệu hộ nông trên thế giới. Nhu cầu cần có một số phân định đơn nhất hộ nông đã được coi là một yêu cầu quan trọng bởi Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Trung tâm Thương mại Quốc tế (the International Trade Centre – ITC, một tổ chức phụ trợ cho Tổ chức thương mại thế giới và Hội nghị về Thương mại và Phát triển của Liên hợp quốc) và một số tổ chức quốc tế khác. Số phân định đơn nhất hộ nông (Mã GLN) được sử dụng trong quá trình giám sát và báo cáo sự phù hợp tiêu chuẩn về các thực tiễn nông nghiệp bền vững. Phát kiến của UNGC khuyến khích các hộ nông vừa và nhỏ áp dụng các thực hành tốt và gia tăng sản xuất để có được kết quả tốt hơn về giá thành và khả năng xâm nhập thị trường.

Các hộ nông này hiện chưa biết đến Hệ thống GS1. Trước khi chính thức triển khai áp dụng số phân định hộ nông, UNGC đang lập kế hoạch về một dự án thí điểm liên quan trong 5 năm tại 20 quốc gia với khoảng 500.000 hộ nông trong đó có Việt Nam.

Danh sách các nước tham gia dự án do UNGC xác định là:

  1. Colombia
  2. Denmark
  3. Malaysia
  4. Myanmar
  5. Netherlands
  6. Singapore
  7. Spain
  8. Switzerland
  9. Turkey
  10. Vietnam

Trong quá khứ, Văn phòng Gap toàn cầu (một bộ phận của tổ chức này) đã tiến hành một dự án tương tự. Họ đã mua một GCP (10 000 €) và GCP này đã được sử dụng để phân định hơn 100 000 hộ nông dân.

Điều quan trọng của dự án này là việc thiết lập nên Hệ thống GS1 trong lĩnh vực nông nghiệp, một ngành quan trọng đối với việc ứng dụng trong tương lai các tiêu chuẩn và hệ thống xác định nguồn gốc của GS1.

Hệ thống làm việc thế nào?  Nói gắn gọn, GS1 sẽ có một mạng Đăng kí GLN trung tâm cho các hộ nông dân do GO điều hành. Các văn phòng UNGC địa phương sẽ liên hệ với các hộ nông dân nhỏ và đề nghị họ đăng kí. Tất cả các chi phí về GLN và tham gia mạng Đăng kí GLN sẽ do UNGC trả và người nông dân tham gia sẽ không phải đóng phí. Nội dung của mạng Đăng kí GLN do GS1 quản lý, vì vậy các MO sẽ có quyền truy cập thông tin nếu họ muốn. Các MO sẽ không cần phải làm gì. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ với văn phòng UNGC địa phương và lên kế hoạch cung cấp dịch vụ cho các hộ nông dân địa phương.

Mô hình tài chính là gì? Dự án thí điểm sẽ kéo dài trong 5 năm, tại 20 quốc gia và cho 500.000 hộ nông dân. Có một phần cố định cho GS1 và phần linh động cho toàn bộ dự án.

Điều quan trọng của dự án là để thiết lập nên Hệ thống GS1 trong lĩnh vực nông nghiệp – một lĩnh vực quan trọng đối với các tiêu chuẩn và hệ thống xác định nguồn gốc trong tương lai của GS1.

Dự án bao gồm các khóa đào tạo về xác định nguồn gốc tiềm năng cho các hộ nông dân. Hơn thế nữa, GS1 sẽ có chứng thực của UN và WTO cho dự án.

10/01/2017

Các bài có liên quan