Dự án thí điểm ứng dụng Mã số mã vạch GS1 trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại GMS do dự án ADB TA-8163 tài trợ

Slide1

Trong khuôn khổ chương trình Hỗ trợ Nông nghiệp Then chốt Tiểu vùng sông Mê kông Mở rộng (GMS) do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ (Dự án TA-8163), các quốc gia thành viên tại tiểu vùng đã cùng nhau xây dựng và phê duyệt một Chiến lược Phát triển Chuỗi giá trị Nông sản An toàn và Thân thiện với Môi trường tại GMS (gọi tắt là Chiến lược SEAP) và được Bộ trưởng Nông nghiệp các quốc gia thành viên phê duyệt tại Siem Reap, Cambodia ngày 8/9/2017.

Để khởi động triển khai Chiến lược SEAP trên, trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 6/2018, Dự án TA-8163 sẽ cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho các nước GMS thí điểm tăng cường thực thi truy xuất nguồn gốc thực phẩm sử dụng mã số mã vạch GS1 trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm ở quy mô quốc tế và trong nước.

Dự án gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 – Tham vấn cấp quốc gia (in-country stakeholder consultation)

Giai đoạn 2 – Đào tạo xây dựng năng lực (Capacity building training course)

Giai đoạn 3 – Thí điểm thực hiện hoạt động (Pilot implementation)

Hội nghị tham vấn cấp quốc gia sẽ được tổ chức vào ngày 18/1/2018 tại Hà Nội với mục tiêu xác định một chuỗi giá trị điển hình để tham gia chương trình, xác định sự cần thiết và mong muốn triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc, xác định các yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực và các hạng mục đầu tư.

Hội thảo tham vấn này cũng là dịp để GS1 (thông qua văn phòng GS1 Toàn Cầu và Văn phòng GS1 Việt Nam) chuyển tải và phân tích được các lợi ích, yêu cầu và chi phí cần đầu tư để một chuỗi giá trị thông qua doanh nghiệp đầu tàu thực thi hệ thống này, chi phí vận hành, giải đáp các câu hỏi và vướng mắc mà doanh nghiệp cần biết trước khi xác định tính khả thi và quyết định triển khai thực hiện./.

10/01/2018

Các bài có liên quan