eCOM

Hàng ngày công việc kinh doanh làm phát sinh và xử lý một khối lượng khổng lồ các tài liệu giấy tờ. Các tài liệu này trải rộng từ đơn hàng và hóa đơn đến ca-ta-log sản phẩm và báo cáo bán hàng, cung cấp những thông tin sống còn mà sẽ đi trước, đi cùng hoặc theo sau các hàng hóa vật lý trong giao dịch thương mại.

eCom cung cấp cho các đối tác thương mại một công cụ kinh doanh hiệu qủa để chuyển giao tự động dữ liệu thương mại từ một ứng dụng máy tính trực tiếp tới một ứng dụng khác. Trong eCom tất cả các tài liệu kinh doanh bằng giấy tờ được gửi giữa các công ty trước đây sẽ được thay thế bằng các thông điệp phù hợp với việc trao đổi bằng các phương tiện điện tử giữa các ứng dụng máy tính.

Chú thích:  eCom là chuyển giao dữ liệu đã cấu trúc bằng các tiêu chuẩn thông điệp đã thỏa thuận từ một ứng dụng máy tính tới một ứng dụng khác bằng các công cụ điện tử và với sự can thiệp tối thiểu của con người.

Trao đổi này liên quan đến vận chuyển thương mại, và các vấn đề tài chính, hậu cần và các liên quan về thương mại. Đối với mỗi tổ chức, áp dụng eCom một cách kết quả là một đề án đa-kỷ luật đòi hỏi sự cam kết ở mức cao không chỉ từ cấp lãnh đạo mà còn từ đội ngũ đông đảo các nhà quản lý chức năng chịu trách nhiệm về các lĩnh vực hoạt động khác nhau. Các chính sách và thủ tục tổ hợp cần được xem xét. Các thủ tục chức năng hiện thời có thể cần phải soát xét và các mối quan hệ kinh doanh mới sẽ được thiết lập và quản lý. Trung tâm của hệ thống là sử dụng và chia sẻ thông tin tốt hơn, cả trong nội bộ và giữa các đối tác thương mại, do đó sự phụ thuộc lẫn nhau có thể được thông báo và tin cậy hơn.

Có hai lĩnh vực chính trong đó eCom được tiêu chuẩn hóa  trong hệ thống GS1: EANCOM® và XML.

EANCOM®  là hướng dẫn áp dụng chi tiết của thông điệp tiêu chuẩn UN/EDIFACT. Nó bao gồm các thông điệp kinh doanh với các định nghĩa rõ ràng và các giải thích để sử dụng tất cả các trường dữ liệu như thế nào. Điều này cho phép các đối tác thương mại trao đổi các tài liệu thương mại theo cách đơn giản, chính xác và ít chi phí nhất.

Có nhiều loại thông điệp để đáp ứng tất cả các yêu cầu kinh doanh tại những giai đoạn khác nhau của quan hệ thương mại:

■     Thông điệp dữ liệu chính mô tả các đối tác và sản phẩm có liên quan.

■     Giao dịch thương mại bắt đầu với đơn hàng và kết thúc với thông điệp hướng dẫn ghi nợ hoăc hướng dẫn chuyển tiền, theo sau chuỗi nối tiếp lô-gic của chu kỳ thương mại.

■     Báo cáo và thông điệp kế hoạch được dùng để thông báo cho các đối tác thương mại về hoạt động thương mại hoặc kế hoạch cho tương lai, do đó cho phép một dòng chảy dây chuyền cung cấp.

■     Thông điệp chung được dùng để gửi ứng dụng chung hỗ trợ thông tin tới một hoặc nhiều địa chỉ.

EANCOM® không chỉ là một bộ thông điệp tiêu chuẩn, nó còn là cơ sở để sử dụng  các mã số quốc tế GS1 hơn là các mã số được thỏa thuận song phương giữa hai đối tác thương mại. Việc sử dụng chìa khóa phân định GS1 sẽ làm đơn giản một cách tự nhiên các ứng dụng với các đối tác thương mại tương lai.

GTIN được mô tả trong tài liệu này để phân định các thương phẩm chỉ là một hệ thống mã số đa ngành và quốc tế cung cấp các mã số phân định đơn nhất và rõ ràng cho từng vật phẩm và các biến thể của nó, bất kể vị trí xuất xứ và đích tới của nó. Chúng được dùng trong các thông điệp EANCOM® là rất quan trọng trong các môi trường mở. Các công ty không phải duy trì một bộ tham chiếu phức tạp các mã số nội bộ của các đối tác thương mại.

GLN (Global  Location Number- mã số địa điểm toàn cầu) cung cấp công cụ hiệu quả nhất về địa điểm liên lạc hoặc phân định công ty. Ngay khi được dùng trong thông điệp  EANCOM®  chúng còn có thể được dùng bởi các mạng để gắn các thông điệp eCom vào các hộp thư đến, các trạm làm việc hoặc ứng dụng.

Các thông điệp EANCOM®  đã được thiết kế để có đủ các tiến bộ của các tiêu chuẩn có liên quan, như mã số sản phẩm và địa điểm và mã vạch nhằm cung cấp hiệu quả tối đa và lợi ích cho người dùng. Việc dùng các tiêu chuẩn và thông điệp như vậy đang tăng lên trên toàn cầu.

eCom thực hiện bằng công cụ thông điệp EANCOM®   yêu cầu dùng những kết nối chuyên dùng đặc biệt – mạng giá trị gia tăng (Value Added Network- VAN). VAN là rất tin cậy, hãy còn khá đắt và yêu cầu dịch vụ riêng. Đó là lý do tại sao chỉ có các công ty lớn mới có khả năng  đầu tư một hạ tầng như vậy. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục dùng cách trao đổi tài liệu dựa trên giấy tờ cũ và nhiều sai lỗi.Cùng với sự phát triển nhanh chóng của internet, các doanh nghiệp cũng biểu lộ nhu cầu sử dụng phương tiện này cho trao đổi tài liệu kinh doanh. XML đáp ứng nhu cầu đó, nó được dùng để trao đổi tự động các thông tin kinh doanh giữa các ứng dụng thông qua internet.

GS1 đã phát triển một số thông điệp XML tiêu chuẩn. Tất cả chúng đều dùng các mã số tham chiếu tiêu chuẩn, giống như GTIN hoặc GLN. Để có thêm thông tin về các tiêu chuẩn mới này, người dùng quan tâm có thể tiếp xúc với tổ chức thành viên GS1 ở địa phương của họ.

Để có thêm thông tin xem website eCom:

http://www.gs1.org/productssolutions/ecom/

24/05/2016