ECR- Sử dụng truy nguyên trong chuỗi cung ứng để đáp ứng yêu cầu về an toàn của người tiêu dùng

Bản báo cáo này được thực hiện nhờ những đóng góp của các thành viên Tổ chức Đáp ứng có hiệu quả cho khách hàng (ECR) của Châu Âu, ECR D-A-CH, ECR Pháp và ECR Tây ban nha. Sự chỉ đạo của họ, sự sẵn sàng chia sẻ thông tin và kết quả của các quá trình hiện có trong tổ chức hoặc đất nước họ đã làm cho nội dung cuốn sách được nâng cao thêm một cách đáng kể. Thay mặt ban lãnh đạo ECR Châu Âu chúng tôi cảm ơn những vị dưới đây đã dành thời gian và kinh nghiệm để xây dựng và phê duyệt tài liệu này.

Tải file tại đây

28/05/2016