GDSN

Giới thiệu

Thử hình dung khi bạn, với vai trò là 1 nhà cung cấp hoặc 1 người bán lẻ, có thể liên tục đặt sản phẩm, địa điểm và thông tin...

Hướng dẫn hoạt động GDSN

Phiên bản GDSN 2.7 Xuất bản lần 1, đã được duyệt, 9-2011      Mục đích của tài liệu này là giải thích cách sử dụng các tiêu chuẩn GS1 trong...

Bộ dụng cụ của tổ chức thành viên GDSN

Mục đích của Bộ dụng cụ của Tổ chức thành viên GDSN là cung cấp một khái quát về Các tổ chức thành viên GS1 khác nhau thu hút cộng...

Bắt đầu với một chương trình đồng bộ hóa dữ liệu

Ngày nay, các mối quan hệ thương mại hợp tác hay thương mại hội nhập là chìa khóa dẫn tới thành công trong thị trường cạnh tranh khốc liệt toàn...

Thuật ngữ sử dụng trong GS1 GDSN

Thông điệp xác nhận Trong quá trình đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu, đây là một ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng (XML) đáp ứng cho một...

Các thông tin khác và hỗ trợ thực thi

Các bạn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin khác về GS1 GDSN và các nguyên tắc trợ giúp cho việc thực hiện các chương trình đồng bộ hóa...

Hệ thống GS1: Các tiêu chuẩn đằng sau GDSN

Qui trình quản lý tiêu chuẩn toàn cầu (GSMP) của GS1 xây dựng các tiêu chuẩn cần thiết để hỗ trợ cho Mạng đồng bộ dữ liệu tổng thể (GDSN)....

Tại sao nên thực hiện GDSN?

GDSN cung cấp các các dữ liệu tiêu chuẩn và đáng tin cậy cho các giao dịch kinh doanh có hiệu quả trong cả thị trường khu vực và thị...

Thực thi GS1 GDSN như thế nào?

Chúng tôi gợi ý phương pháp sau để thực thi GDSN trong cơ quan của bạn: Bước 1: Thiết lập nhóm kinh doanh hạt nhân, bao gồm – Một nhà...

5 bước để đồng bộ hóa dữ liệu

1. Tải dữ liệu: Người bán (nguồn dữ liệu) đăng ký các thông tin về sản phẩm của công ty vào cơ sở dữ liệu của mình. 2. Đăng ký...