GEPIR

Không được sửa cái này

MẠNG GS1 GEPIR Những điều bạn cần biết

GEPIR là gì?   Mạng đăng kí toàn cầu thông tin điện tử các bên tham gia GEPIR (tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Global Electronic Party Information Registry) là...

GEPIR: Mạng tra cứu thông tin Mã số Mã vạch Toàn cầu

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) là một dịch vụ duy nhất dựa trên internet cho phép truy cập thông tin liên lạc cơ bản về các tổ chức thành...