Mã số xanh GLN (Blue Number)

Bên hưởng lợi khi sử dụng GLN

Chính sách Sử dụng API (Giao diện Lập trình Ứng dụng)

Giới thiệu 1.1 Về Chính sách API này   Tài liệu này mô tả mối quan hệ giữa Bluenumber Foundation với tất cả các Đối tác Bluenumber có ứng dụng...

Mã số xanh miễn phí cho hộ nông dân

Dự án mã số xanh GLN cho các hộ nông dân

  Việt Nam đã được chọn làm dự án bởi UNGC – tập đoàn thuộc tổ chức do một văn phòng của Liên hợp quốc dẫn đầu. Hiện có 400...

Trang chủ của Bluenumber