GS1 hết quỹ mã GTIN khi nào?

Câu hỏi “Khi nào hết quỹ mã số phân định thương phẩm toàn cầu – GTIN?” xuất hiện gần đây và ngày càng nhiều người nhắc đến. Để có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi trên, GS1 toàn cầu đã triển khai một dự án nghiên cứu về Quỹ mã số của GS1 (mã GTIN và các mã khác của GS1). Đây thực sự là một nhiệm vụ phức tạp bởi sự khác nhau về cách thức quản lý và cấp mã phân định GS1 của các tổ chức GS1 thành viên, cũng như sự phức tạp trong phân bổ tiền tố GS1. Các chuyên gia của GS1 đã tổ chức thu thập dữ liệu từ 51 tổ chức GS1 quốc gia thành viên, đại diện cho 86% tổng sản phẩm quốc nội trên toàn thế giới để nghiên cứu. Kết quả chính thu được từ dự án bao gồm:

Nhìn chung, chưa ở đâu trong hệ thống rơi vào tình trạng hết quỹ số GTIN;

Hiện tại 19% tổng quỹ số GTIN của các tổ chức thành viên đã được sử dụng;

Nếu tính cả quỹ số tạo ra từ mã doanh nghiệp GS1 do Văn phòng GS1 toàn cầu quản lý thì 13% quỹ số GTIN đã được sử dụng;

Với mức tăng trưởng sử dụng mã dự kiến ở mức cao nhất thì ít nhất 14 năm nữa quỹ mã số GTIN có thể lâm vào tình trạng khan hiếm;

Mã GTIN-8 đã được cấp chiếm 13% tổng quỹ số;

Kết quả trên cho thấy trong tương lai gần chúng ta không lo hết nguồn mã GTIN vì hệ thống vẫn còn khoảng 87% quỹ số sau hơn 40 năm triển khai. Mặc dù vậy, GS1 quốc tế nhận định cần phải tính toán và chuẩn bị các phương án cho tương lai. Nhóm nghiên cứu cũng đưa ra các khuyến nghị nhằm đảm bảo dài hạn nguồn mã phân định đơn nhất GS1 luôn sẵn sàng đáp ứng khả năng mở rộng phạm vi ứng dụng trong tương lai. Bốn nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo đó là:

Thiết lập hệ thống giám sát/báo cáo về nguồn mã GTIN cũng như các loại mã khác của GS1;

Nghiên cứu phương án mở rộng quỹ mã GTIN và các tác động của việc mở rộng;

Đánh giá khả năng tuân thủ và cân nhắc các phương án thay đổi để làm rõ, đơn giản hóa hoặc thay đổi các chính sách và thủ tục hiện tại;

Xây dựng mô hình dự đoán nhu cầu tương lai đối với tất cả các mã phân định GS1.

09/03/2017

Các bài có liên quan