GS1 SmartSearch: tên mới cho GTIN+ trên mạng

GS1-SmartSearch-Image

Chúng tôi vừa đổi tên GTIN+ trên mạng thành GS1 SmartSearch. Tên mới nhằm vào lợi ích cho khách hàng, đầy ý nghĩa, ngắn gọn và đơn giản.

Tiêu chuẩn này được phát hành vào tháng 6 năm 2015 và hiện đang được thử nghiệm bởi GS1 Brazil, Pháp, Hồng Kông, Hà Lan, Ba Lan và Anh cùng sự quan tâm từ Dức và Mỹ. Chúng tôi đã làm việc có chọn lọc với các thành viên của mình, các tổ chức về tiêu chuẩn (W3C) và các công ty máy tìm kiếm để làm cho việc khám phá, mô tả sản phẩm trên mạng được dễ dàng hơn.

Tiêu chuẩn và hướng dẫn về GS1 SmartSearch của chúng tôi (trước có tên gọi là “GTIN+ trên mạng”) cho phép hoạt động kinh doanh hưởng lợi từ:

  • Kết quả tìm kiếm tốt hơn cho khách hàng khi tìm sản phẩm và thông tin họ cần.
  • Khả năng hiển thị sản phẩm tốt hơn trong các lần tìm kiếm trên mạng.
  • Thông tin sản phẩm trực tuyến chính xác, được cải thiện.
  • Thông tin sản phẩm được chia sẻ thông qua các thiết bị di động của khách hàng và mạng, điều này cuối cùng sẽ định hướng được việc bán hàng

Tiêu chuẩn và hướng dẫn GS1 SmartSearch có được những lợi ích này thông qua việc mở khả năng cho việc tạo ra dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm và kết nối dữ liệu này với GTIN của nó. Dữ liệu có cấu trúc về sản phẩm có thể được sử dụng sau đó bởi máy tìm kiếm, thiết bị điện thoại thông minh v.v… để truyền tải đi nhiều kinh nghiệm hơn tới khách hàng. Trong tiêu chuẩn có xác định các thuật ngữ GS1 dùng cho GS1 SmartSearch. Phần đầu tiên này bao gồm các thuộc tính mở cho khách hàng liên quan đến thực phẩm, đồ uống có cồn, thuốc là, quần áo và giầy dép, vật phẩm cơ bản và vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Bạn sẽ có cơ hội học hỏi thêm về tiêu chuẩn này tại hội thảo vào thứ hai ngày 22 tháng 2 trong chương trình của diễn đàn toàn cầu 2016 tại Bỉ

06/11/2020

Các bài có liên quan