GS1 Việt Nam định hướng phát triển

DP_2144

Trong thời gian qua, hoạt động MSMV tại Việt Nam đã được định hướng theo xu thế phát triển quốc tế, trong đó có việc tập trung vào thực hiện Tiêu chuẩn về Dữ liệu Toàn cầu GDS (Global Data Standard) tức là mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN (Global Trade Item Number). Nhận thức được tầm quan trọng của tiêu chuẩn này, từ đầu tháng 11 năm 2015 tại Manilla (Philippines), Tổng thống và Thủ tướng các quốc gia thuộc khối APEC và các bộ trưởng thương mại đã họp chính thức hỗ trợ toàn bộ các hoạt động của các dự án thí điểm liên quan, khuyến nghị Chính phủ về cách thức quảng bá tăng cường sử dụng Tiêu chuẩn về Dữ liệu Toàn cầu với các lợi ích chính như:

  • Mã GTIN có thể trợ giúp công tác truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Ví dụ, nếu sơn có chì độc hại được phát hiện trong một lô hàng các sản phẩm đồ chơi bằng gỗ, cơ quan chính phủ liên quan có thể sử dụng các Tiêu chuẩn về dữ liệu toàn cầu để xác định nguồn cung cấp sơn nhiễm độc và khởi động thu hồi sản phẩm. Điều này được thực hiện bằng cách quét mã vạch hoặc đọc mã GTIN trên sản phẩm – một tiêu chuẩn toàn cầu về dữ liệu – có chứa các thông tin về sản phẩm;
  • Bên cạnh việc hỗ trợ về an toàn hay chống giả mạo sản phẩm, mã GTIN còn giúp ngành thương mại xử lý nhanh chóng nhóm hàng hóa có độ rủi ro thấp. Ví dụ: nếu kết quả kiểm tra sản phẩm liên tục là an toàn và việc thanh tra trước đó không có vấn đề thì sản phẩm đó có thể được theo vết nhanh chóng, dễ dàng hơn và sẽ được thông quan mà không cần phải thanh tra lại căn cứ vào nguồn dữ liệu chi tiết đáng tin cậy đã được cung cấp;
  • Mã GTIN sẽ được chia sẻ với hải quan các nước thông qua việc tải thông tin được mã hóa lên một mạng lưới cơ sở dữ liệu minh bạch ví dụ như Mạng đăng kí toàn cầu thông tin điện tử các bên tham gia GEPIR (Global Electronic Party Information Registry).

Liên quan đến nhiệm vụ này, Văn phòng MSMV đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Phần mềm thu thập dữ liệu thương phẩm sử dụng MSMV trực tuyến IDD. Hiện tại IDD đã thu thập được hơn 5000 mã GTIN với các thông tin thuộc tính mô tả sản phẩm.

Bên cạnh đó, GS1 Việt Nam còn ưu tiên nguồn lực triển khai các biện pháp đảm bảo chất lượng dữ liệu nhằm chuẩn bị điều kiện cơ bản thực hiện chiến lược thế giới số của cộng đồng. Cụ thể:

  • Khẩn trương triển khai, hoàn thiện công cụ trực tuyến IDD giúp doanh nghiệp đóng phí và tự cập nhật thông tin mới về sản phẩm, đồng thời phục vụ công tác quản lý của cơ quan chức năng;
  • Đảm bảo chất lượng dữ liệu thông qua việc làm sạch (xác minh lại các doanh nghiệp mất liên lạc lâu năm, thu hồi mã không sử dụng), cập nhật và làm giàu cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp và thương phẩm sử dụng MSMV;
  • Kết nối cơ sở dữ liệu với quốc tế;
  • Triển khai các dịch vụ khai thác dữ liệu qua Mạng GEPIR (Global Electronic party Information Register).

Công tác đào tạo nhận thức và quan hệ Bộ, Ngành để thuyết phục các bên cùng tham gia xây dựng triển khai các giải pháp của GS1 cũng được tăng cường, đặc biệt đối với việc phát triển ứng dụng kĩ thuật số, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV.

07/02/2017

Các bài có liên quan