GS1 Việt Nam phối hợp với các Chi cục TCĐLCL phát triển hoạt động MSMV tại địa phương

TEAMWORK_iStock_4417739Large

Trong những năm qua, GS1 Việt Nam đã hợp tác với nhiều Chi cục TCĐLCL cùng đôn đốc doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan quản lý nhà nước về MSMV như đóng niên phí duy trì, cập nhật thông tin về thương phẩm, cùng đầu tư ngân sách của tỉnh cho doanh nghiệp triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng MSMV vào thực tế .v.v…

Trong năm 2016, GS1 Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác tới Chi cục TCĐLCL Khánh Hòa, Long An, Cần Thơ, Thái Bình, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Bình Định và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đồng tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến quy định về thủ tục đăng kí sử dụng MSMV, văn bản pháp quy và kiến thức về việc áp dụng MSMV vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh cho cán bộ của Chi cục, của Sở KHCN và các Ban ngành liên quan cũng như cho doanh nghiệp thành viên và các tổ chức quan tâm khác tại địa phương.

Hoạt động này thực sự đã đem lại hiệu quả, hỗ trợ đắc lực cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quản lý và phát triển hoạt động MSMV tại địa phương.

01/12/2016

Các bài có liên quan