GTIN – Mã toàn cầu phân định thương phẩm

1 Quy tắc cấp GTIN Tải tại file đây
2 Hướng dẫn áp dụng ấn định GTIN cho rau, quả Tải file tại đây
3 Các qui tắc cấp GTIN cho các thương phẩm là thực phẩm tươi sống được quét tại điểm bán lẻ (POS) Tải file tại đây
4 Các thương phẩm có số đo thay đổi không nhằm để bán lẻ – Các thùng ngoài / palet Tải file tại đây
5 Hướng dẫn người sử dụng về quy tắc cấp GTIN (Phiên bản 2, tháng 6-2014) Tải file tại đây
6 Hướng dẫn cấp mã số cho sản phẩm(Tài liệu danh cho người mới đăng ký sử dụng MSMV) Tải file tại đây
24/05/2016

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn