Hội nghị Vietnam Blockchain Summit 2018 với chủ đề “Từ Công nghệ tới Chính sách”

blockchain1

“Từ Công nghệ tới Chính sách”

Vietnam Blockchain Summit (VBS) 2018 với chủ đề “Từ Công nghệ tới Chính sách” đã chính thức diễn ra vào ngày 8 tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội dưới sự phối hợp của Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số (iDEA) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).

Diễn đàn thu hút sự tham gia trực tiếp của trên 500 đại biểu và hàng nghìn người biết tới sự kiện trên môi trường trực tuyến. VBS 2018 được đánh giá là sự kiện lớn và chất lượng tập trung về xây dựng chính sách, nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ứng dụng công nghệ blockchain trong tương lai.

Diễn đàn mở đầu bằng phần trình bày làm rõ bản chất của công nghệ blockchain và những ứng dụng đa dạng của nó; So sánh vai trò của công nghệ blockchain trong nền kinh tế số với công nghệ TCP/IP đối với Internet và ý nghĩa của các chính sách liên quan.

blockchain2

Đại diện GS1 Việt Nam đã có bài trình bày về vai trò của GS1 đối với blockchain

Tiếp theo đó Phiên 2 với chủ đề “Ứng dụng Công nghệ Blockchain trong một số lĩnh vực”  thảo luận ba nhóm chủ đề chính:

  • Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực logisitics;
  • Những thuận lợi và khó khăn khi ứng dụng công nghệ blockchain trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm;
  • Chia sẻ và giới thiệu ứng dụng blockchain trong một số lĩnh vực điển hình khác.

Phiên 3 với chủ để “Chính sách thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain”. Đại diện các đơn vị tham dự phiên này gồm có nhóm cơ quan nhà nước (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia – Bộ TTTT); nhóm tổ chức nghiên cứu, đào tạo (Đại học Bách khoa Tp. HCM, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – GS1 Việt Nam) và nhóm các doanh nghiệp ứng dụng, xây dựng các giải pháp trên nền tảng blockchain.

Đại diện GS1 Việt Nam đã có bài trình bày về ứng dụng blockchain trong xác định nguồn gốc và vai trò của GS1 đối với việc tạo thuận lợi cho blockchain.

 

13/06/2018

Các bài có liên quan