Hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng mã số mã vạch (MSMV) đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam”

anh Vinh

Ngày 02/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả ứng dụng MSMV đối với các sản phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt Nam” với mục tiêu lắng nghe nhu cầu thực tế của các siêu thị, nhà sản xuất, các đơn vị cung cấp giải pháp và các bên quan tâm để phát huy vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về MSMV với trách nhiệm triển khai áp dụng hiệu quả MSMV vào nhiều lĩnh vực đặc biệt là ngành bán lẻ.

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gồm có ông Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, chủ trì Hội thảo và các đơn vị chức năng có liên quan. Về phía khách mời gồm có lãnh đạo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, lãnh đạo các siêu thị Việt Nam như Tổng Công ty Hapro, Siêu thị Intimex Việt Nam, Siêu thị Coop mart, Quỹ chống hàng giả Việt Nam và các doanh nghiệp sử dụng MSMV GS1.

Theo ý kiến của các doanh nghiệp, đại biểu tham gia Hội thảo, việc áp dụng MSMV GS1 có lợi ích thuận lợi hóa thương mại điện tử, công tác tính tiền, kiểm kê hàng hóa. Tuy nhiên còn có nhiều hạn chế như: chưa khai thông tin về nhà sản xuất dẫn đến sự chưa rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng mã vạch chưa đảm bảo, nhiều sản phẩm khác nhau có cùng một mã, sử dụng mã 893 cũng như mã nước ngoài chưa đúng quy định.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu, thảo luận các giải pháp ứng dụng MSMV GS1 đối với việc giải quyết những hạn chế nêu trên, đồng thời làm rõ ý nghĩa của việc doanh nghiệp khai báo đầy đủ thông tin về sản phẩm áp dụng MSMV GS1 sẽ tạo thuận lợi cho thương mại trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, Tổng cục có kế hoạch sẽ đưa vào vận hành phần mềm chính thống quét mã vạch trên điện thoại di động và cơ sở dữ liệu quốc gia về các bên và sản phẩm sử dụng MSMV GS1 theo định hướng phục vụ người tiêu dùng, siêu thị và các đơn vị liên quan vào tháng 03/2018. Cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV GS1 có vai trò tích cực hỗ trợ công tác quản lý như trao đổi và kiểm soát thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm, đảm bảo chất lượng MSMV GS1 đúng quy định, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cung cấp thông tin về nhà nhập khẩu khi sử dụng mã nước ngoài, đặc biệt áp dụng trong xác định nguồn gốc sản phẩm.

06/11/2017

Các bài có liên quan