Hội thảo về Áp dụng MSMV GS1 trong quản lý, xác định nguồn gốc hàng hóa, chống giả tại Phú Thọ

Với mục tiêu giúp các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những kiến thức cơ bản về công nghệ MSMV để khai thác, áp dụng hiệu quả công nghệ này vào hoạt động quản lý, xác định nguồn gốc hàng hóa, chống giả, vào đầu tháng 9/2017, GS1 Việt Nam đã phối hợp cùng Chi cục TCĐLCL Phú Thọ tổ chức Hội thảo nêu trên.

Hội thảo đã tập trung làm rõ khả năng chống giả khi áp dụng mã MSMV của Hệ thống GS1, thông tin về sản phẩm được mã hóa bằng mã số toàn cầu phân định thương phẩm GTIN (Global Trade Item Number) và sau đó được mã hóa bằng mã vạch GS1 kèm theo các thông tin bổ sung như số lô, ngày sản xuất, ngày hết hạn, số xê-ri v.v… của nhà sản xuất. Khả năng chống hàng giả được thực hiện thông qua việc quét mã vạch kết hợp cùng công nghệ thông tin để kết nối vào các mạng thông tin chính thống của GS1 về nhà sản xuất cùng hàng hóa của họ như mạng đăng kí thông tin điện tử về các bên trên phạm vi toàn cầu GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) hoặc mạng IPM (Interface Public Members) – một công cụ trực tuyến của tổ chức hải quan thế giới WCO và GS1 có khả năng sử dụng thiết bị di động để quét các loại mã vạch GS1 theo tiêu chuẩn công nghiệp trên hàng triệu sản phẩm, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm cơ sở dữ liệu về sản phẩm theo cách hiệu quả hơn về thời gian. Số phân định sản phẩm đơn nhất được mã hóa vào mã vạch GS1 sẽ tạo thuận lợi cho việc truy cập nhiều cơ sở dữ liệu cung cấp các nguồn thông tin đáng tin cậy về sản phẩm. Hơn nữa, việc quét mã vạch sẽ tạo thuận lợi cho việc kết nối tự động với mọi dịch vụ xác nhận liên kết với sản phẩm được kiểm soát.

Mã số mã vạch GS1 là công cụ đắc lực giúp xác định nguồn gốc hàng hóa và phân định được hàng giả tiềm ẩn.

01/09/2017

Các bài có liên quan