Hội thảo về Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI (Global Document Type Identifier) phục vụ công tác quản lý tại Cục văn thư, lưu trữ

Chiều ngày 13/02/2017,  Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia báo cáo tại Hội thảo khoa học “Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI phục vụ công tác văn thư, lưu trữ” do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức.

Đến dự có ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng; bà Phan Hồng Nga – Trưởng Văn phòng Mã số mã vạch – Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam.

Về phía Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước có ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; cùng đại diện Lãnh đạo, các công chức, viên chức của các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục.

Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội thảo.  Ông Nguyễn Nam Hải – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng phát biểu tại Hội thảo.

Trong thực tế, hiện có nhiều tổ chức đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp mới để quản lý, lưu giữ tự động thông tin đã được cập nhật cho một loại tài liệu đặc thù. Mã GDTI – một hệ thống mã số đơn nhất toàn cầu – có thể giải quyết được những nhu cầu dường như rất mâu thuẫn là vừa cung cấp thông tin, vừa có tính bảo mật. Mã GDTI cho phép nhà phát hành tài liệu theo dõi mọi yêu cầu về tài liệu của thực thể và các yêu cầu để duy trì tài liệu đó, đáp ứng hiệu quả công tác quản lý văn thư lưu trữ nói riêng và quản lý tài liệu nói chung.

Hội thảo đã thảo luận, đánh giá khả năng áp dụng Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI của GS1 phục vụ công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử trong đó có các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

17/02/2017

Các bài có liên quan