Hội thảo về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm – QMFS 2017

QMFS1

Nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và tăng cường hợp tác liên ngành trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) và Viện An toàn Thực phẩm đã tổ chức Hội thảo khoa học QMFS 2017 từ ngày 18-20/10/2017 tại Hà nội.

Hội thảo đã công bố các kết quả nghiên cứu mới, trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp về những vấn đề liên quan an toàn thực phẩm.

Đại diện Văn phòng Mã số mã vạch đã được mời tới dự và báo cáo tại Phiên toàn thể của Hội thảo với nội dung “Áp dụng Hệ thống mã số mã vạch GS1 trong xác định nguồn gốc các sản phẩm nông sản thực phẩm”. Bài báo cáo đã góp phần quảng bá vai trò của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc quản lý, nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ mã số mã vạch GS1 vào đa ngành đặc biệt trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

06/11/2017

Các bài có liên quan