Hội thảo về quản lý chất lượng, xác thực và xác định nguồn gốc thực phẩm – QATAF2018

QATA

Chất lượng và an toàn thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng dầu của người tiêu dùng Việt Nam và trên toàn thế giới. Việc phân tích và kiểm soát chất lượng thực phẩm là một quá trình phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều phương pháp và kĩ thuật phân tích cho các chỉ tiêu lý – hóa – sinh. Mỗi loại thực phẩm sẽ có các yêu cầu đặc thù đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định đặt ra về chất lượng, thành phần. Do vậy các phương pháp phân tích cần được nghiên cứu phát triển và ứng dụng cho từng loại thực phẩm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay càng ngày càng có nhiều loại thực phẩm được giao dịch trên toàn thế giới. Vậy nên việc xác định tính xác thực về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ v.v… của thực phẩm là một trong những yêu cầu bắt buộc. Các nhà sản xuất được yêu cầu phải cung cấp và xác nhận về xuất xứ, nguồn gốc của thực phẩm và các thành phần của chúng từ đó đặt ra các yêu cầu cho việc xác định nguồn gốc. Điều này sẽ được thực hiện qua việc kiến tạo và quản lý các ngân hàng dữ liệu cho các nông sản và thủy sản của Việt nam nhằm nâng cao khả năng nhận danh sản phẩm trên thị trường quốc tế và từ đó có thể hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập và đảm bảo thương hiệu quốc gia nhằm nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Do vậy, nhu cầu về kiểm soát chất lượng và xác định nguồn gốc thực phẩm ngày càng trở nên bức thiết và đó sẽ là nền tảng cho việc xây dựng các chính sách về an toàn thực phẩm, tạo ra công cụ quản lý rủi ro cho việc sản xuất và xuất khẩu thực phẩm của Việt Nam vào thị trường quốc tế.

Nhằm nâng cao hiểu biết và xây dựng mạng lưới kết nối các nhà khoa học, các cơ quan ban ngành, các trung tâm kiểm nghiệm cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên, hội thảo về “Chất lượng, tính xác thực và xác định nguồn gốc thực phẩm” được tổ chức vào ngày 08/3/2018 tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và ngày 14/3/2018 tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia tf Hồ Chí Minh.

Đại diện GS1 Việt Nam đã có bài báo cáo tại hai Hội nghị về tác dụng và tính khả thi của các tiêu chuẩn xác định nguồn gốc GS1. Các chuỗi cung ứng sản phẩm tiếp tục gia tăng về phạm vi và tính phức tạp. Các công ty hoạt động toàn cầu nhiều hơn. Các bên thương mại, nhà lập pháp và người tiêu dùng cần và yêu cầu nhiều thông tin hơn về sản phẩm họ mua và sử dụng. Tính phức tạp của chuỗi cung ứng xuất phát từ nhu cầu của người tiêu dùng và ngành công nghiệp. Các tiêu chuẩn hợp nhất toàn cầu của GS1 có khả năng giải quyết được tính phức tạp nêu trên và cung cấp khả năng phân định đơn nhất toàn cầu cũng như khả năng thu nhận dữ liệu tự động về thương phẩm, tài sản, đơn vị logistic, các bên và địa điểm. Thêm nữa, các tiêu chuẩn GS1 còn tạo thuận lợi cho việc ghi lại các trao đổi dữ liệu chính liên quan đến thông tin xác định nguồn gốc giữa các bên thương mại.

15/03/2018

Các bài có liên quan