Hội thảo “Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật địa phương và giải pháp xác thực nguồn gốc của GS1” tại Lâm Đồng

LamDong2017

Vừa qua, Văn phòng MSMV đã phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng, Phòng TC4 Viện TCCLVN và Công ty Xác thực số thực hiện thành công Hội thảo “Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương và giải pháp xác thực nguồn gốc của GS1” tại Lâm Đồng.

           Tới tham dự sự kiện có đại diện Lãnh đạo các Sở, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng; Đầu mối phụ trách TBT tại các Sở; Đầu mối phụ trách TBT tại các Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc, Đà Lạt; Các Hiệp hội, Chi cục và Trung tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Đại diện các tổ chức, cá nhân trồng trọt, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chủ lực và doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Lâm Đồng.

           Hội thảo đã hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, áp dụng Quy chuẩn kĩ thuật địa phương đối với các sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương và hướng dẫn thực hiện giải pháp xác thực nguồn gốc của GS1 cụ thể là các nội dung sau:

  • Khái niệm về xác định nguồn gốc;
  • Những vấn đề lý luận thực tiễn và sự cần thiết phải thực hiện xác định nguồn gốc;
  • Lợi ích của việc áp dụng hệ thống xác thực nguồn gốc của GS1;
  • Liên kết cộng đồng trong sản xuất sản phẩm, hàng hóa an toàn, minh bạch.

           Các đại biểu đã nhận thức được nội dung chính của Hội thảo và đều có mong muốn được tiếp tục hướng dẫn áp dụng những quy định và giải pháp nêu trên vào thực tế./.

17/07/2017

Các bài có liên quan