Hướng dẫn đăng ký

Thủ tục đăng ký

Căn cứ quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản...

Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài

I. Các biểu mẫu: 1) Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm và mức phí 2) Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử...

Quy định pháp quy của Việt Nam

STT Tên văn bản Tải tài liệu 1 QĐ số 45/2002/QĐ-TTG ngày 27 tháng 3 năm 2002: Về việc quy định nội dung quản lý Nhà nước về Mã số...

Quy định kỹ thuật chung của GS1

Quy định kĩ thuật chung của GS1, Điều 4.3.1.2.1:  Chủ thương hiệu, tổ chức làm chủ các quy định kĩ thuật về thương phẩm, không tính đến việc thương phẩm...

Các biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch 2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm  3. Mẫu ngừng sử dụng Mã số mã...

Hướng dẫn kê khai hồ sơ

1. Trong Bản đăng kí sử dụng MSMV: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD). Đối với các cơ sở, nếu trên ĐKKD không ghi tên biển...

Biểu phí

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã...

Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính...