Khái niệm GS1 Cloud

Cloud_Stakeholders_RGB_2018-01-10

– Khái niệm: GS1 cloud là nguồn dữ liệu tin cậy trên toàn cầu về sản phẩm bắt đầu từ yêu cầu từ ngành công nghiệp và từ người tiêu dùng cần có một nguồn dữ liệu chuẩn về các sản phẩm. Đây sẽ là nguồn dữ liệu tin cậy lớn nhẩt thế giới về sản phẩm, tạo giá trị gia tăng cho các bên, là công cụ để các tổ chức GS1 thành viên làm dịch vụ về dữ liệu. Đặc biệt đây còn là căn cứ giúp các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn việc quản lý đánh giá rủi ro và thông quan nhanh hơn hàng hóa tại cửa khẩu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chống hàng giả, thu ngân sách và đảm bảo an ninh quốc gia nhờ nguồn thông tin chính hãng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng về sản phẩm. Dữ liệu tin cậy về sản phẩm còn hỗ trợ chính phủ phát kiến các hoạt động mới ví dụ như các nỗ lực về nhân đạo.

– Tác dụng: GS1 cloud là công cụ để các chủ thương hiệu chia sẻ thông tin cơ bản về sản phẩm của họ. Là nơi để nhà bán lẻ, nhà bán lẻ điện tử (trực tuyến) và mọi thị trường đánh giá, kiểm tra xác nhận các mã GTIN phân định sản phẩm cũng như dữ liệu sản phẩm trong các hệ thống của họ, xem xét nguồn dữ liệu về những thuộc tính chính của sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm mới. Đồng thời còn là nơi để các nhà phát triển ứng dụng, các nhà cung cấp giải pháp tập hợp dữ liệu chuẩn về sản phẩm áp dụng GTIN.

– Tính năng: GS1 cloud có 3 chức năng chính là Kiểm tra (các công ty thành viên GS1 có thể khẳng định sản phẩm trong các hệ thống của họ được phân định chính xác với một mã GTIN – một bước quan trọng trong quá trình quản trị chất lượng dữ liệu); Xem xét (người sử dụng GS1 cloud có thể tra cứu các nguồn thông tin có chất lượng sẵn có về sản phẩm do nhiều chủ thương hiệu cung cấp); Khám phá (giúp các nhà bán lẻ tìm kiếm sản phẩm mới).

– Nguyên tắc:

+ là một nền tảng đơn để các chủ thương hiệu, nhà bán lẻ, thị trường, các nhà phát triển ứng dụng, các nhà cung cấp giải pháp đánh giá các mã phân định sản phẩm và dữ liệu sản phẩm, là nơi tập hợp dữ liệu chuẩn về sản phẩm áp dụng GTIN.

+ gồm 7 thông tin thuộc tính: mã doanh nghiệp GS1, mã toàn cầu phân định thương phẩm GTIN, thị trường mục tiêu, thương hiệu, mô tả nhãn, tên công ty và hình ảnh sản phẩm;

+ dữ liệu do chủ thương hiệu làm chủ;

+ phù hợp kiến trúc IT hiện tại.

Chức năng: gồm 3 chức năng chính

+ Thu thập dữ liệu: GS1 cloud kết hợp dữ liệu sản phẩm của chủ thương hiệu từ các cơ sở dữ liệu GS1 hiện có và từ việc thu thập dữ liệu trực tiếp. Sau đó tất cả dữ liệu này sẽ được đánh giá theo một bộ quy tắc và chính sách về chất lượng dữ liệu đã được GS1 thống nhất.

+ Lưu dữ liệu: Là nguồn cơ sở dữ liệu trung tâm dự tính sức chứa hơn 100 triệu GTIN cung cấp 7 thuộc tính dữ liệu đã nêu trên;

+ Truy cập dữ liệu: Dữ liệu từ GS1 cloud là sẵn có cho nhà bán lẻ, nhà bán lẻ điện tử, các thị trường, các nhà cung cấp giải pháp và phát triển ứng dụng, chủ thương hiệu, nhà sản xuất thông qua một cổng trực tuyến và các API.

Các dịch vụ:

+ GS1 cloud service 1: tương tự như Mạng đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu GDSN;

+ GS1 cloud service 2: bao gồm các dịch vụ của Mạng GEPIR, Mạng đăng kí GLN, tính số kiểm tra, từ điển dữ liệu toàn cầu, trình duyệt các mã phân loại sản phẩm toàn cầu, tìm kiếm các thuộc tính sản phẩm áp dụng mã GTIN, chương trình chứng nhận chất lượng dữ liệu.

Tình hình triển khai: có 2 giai đoạn

+ Giai đoạn 1 về xác định quyền và điều kiện truy cập: Hiện GS1 toàn cầu cùng GS1 các nước thành viên bao gồm GS1 Việt Nam đang tích cực thực hiện;

+ Giai đoạn 2: Sẽ chính thức đưa vào hoạt động khi xác định được rõ nhu cầu của người sử dụng.

– Thực tế triển khai ở một số nước:

+ GS1 Pháp đã lên kế hoạch triển khai chi tiết;

+ GS1 Malaixia: đã có 2 nhân viên chuyên về GS1 cloud (hai cán bộ này phải thông hiểu về hỗ trợ thành viên, quản trị và tài chính của GS1 malai) nêu rõ mục tiêu của GS1 cloud là tập trung thu thập dữ liệu sản phẩm và đánh giá xác nhận thông tin này; có khả năng giải thích cho doanh nghiệp và các bên liên quan nhận thức và hiểu về GS1 cloud; phải liên kết đặc biệt với siêu thị;

+ GS1 Hy lạp: với tổng số 30 nhân viên, GS1 Hy Lạp đã có 5000 GTIN trên GS1 cloud thông qua việc yêu cầu doanh nghiệp thành viên cung cấp: việc doanh nghiệp mang sản phẩm đến là bắt buộc để GS1 Hy Lạp đánh giá kiểm tra xác nhận mã GTIN; GS1 Hy Lạp cũng đã thành lập studio chụp ảnh sản phẩm và làm các dự án thí điểm về thương mại điện tử e-commerce.

19/03/2018

Các bài có liên quan