Khóa đào tạo cơ bản về áp dụng mã số mã vạch (MSMV) tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Giang

anh HT 15 March (HCM)

Vừa qua GS1 Việt Nam đã tổ chức ba “Khóa đào tạo cơ bản về áp dụng MSMV” tại các tỉnh và thành phố lớn là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Giang nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ phân định và thu nhận dữ liệu  tự động, giúp các doanh nghiệp sử dụng MSMV hiểu và tuân thủ đúng các quy định về pháp quy và kĩ thuật liên quan.

Tham dự các khóa đào tạo có đông đủ đại diện của các doanh nghiệp sử dụng MSMV và các đơn vị quan tâm.

Các khóa đào tạo đã góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp đối với việc tuân thủ đúng các quy định pháp quy của nhà nước và của quốc tế về MSMV, giúp doanh nghiệp lĩnh hội được các kiến thức cơ bản cũng như yêu cầu kĩ thuật về công nghệ này để áp dụng hiệu quả vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh thương mại.

23/04/2018

Các bài có liên quan