Khóa đào tạo cơ bản về áp dụng mã số mã vạch (MSMV) tại Hà Nội

Cropped shot of a group of businesspeople standing in a huddle with their hands stackedhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805194.jpg

Vừa qua GS1 Việt Nam đã tổ chức “Khóa đào tạo cơ bản về áp dụng MSMV” tại Hà Nội nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về công nghệ phân định và thu nhận dữ liệu  tự động, giúp người sử dụng MSMV hiểu và tuân thủ đúng các quy định liên quan.

Tham dự khóa đào tạo có đại diện các doanh nghiệp ở Hà Nội và các tỉnh lân cận mới đăng kí sử dụng MSMV.

Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức của Doanh nghiệp đối với việc tuân thủ các quy định pháp quy của nhà nước và của quốc tế về MSMV, giúp doanh nghiệp lĩnh hội được các kiến thức cơ bản cũng như yêu cầu kĩ thuật về công nghệ này để áp dụng hiệu quả vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh thương mại.

20/06/2017

Các bài có liên quan