Khóa đào tạo về Mã số mã vạch GS1 và nghiệp vụ Tiêu chuẩn hóa cơ sở

workshop on 24-25 Aug 2017 with the Vietnam Textile & Garment Association

Vào trung tuần tháng 8/2017, Văn phòng MSMV GS1 Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội dệt may tổ chức “Khóa đào tạo về nghiệp vụ Tiêu chuẩn hóa cơ sở và Mã số mã vạch GS1” tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung chính sau:

  • Phổ biến và hướng dẫn áp dụng MSMV GS1 trong xác định nguồn gốc và chống giả đối với sản phẩm dệt may;
  • Phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn tại doanh nghiệp;
  • Phổ biến các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định quản lý đối với sản phẩm dệt may, công bố hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm dệt may.
15/08/2017

Các bài có liên quan