Khóa đào tạo về MSMV GS1 và giải thưởng chất lượng quốc gia tại Nam Định

TEAMWORK_iStock_4417739Large

Vừa qua, Văn phòng MSMV đã phối hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nam Định và Văn phòng Giải thưởng Quốc gia thực hiện thành công khóa đào tạo về MSMV GS1 và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Nam Định.

Tới tham dự sự kiện có đại diện của các doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam và các tổ chức quan tâm tại khu vực.

Khóa đào tạo đã hướng dẫn doanh nghiệp phương pháp áp dụng hiệu quả mã toàn cầu phân định thương phẩm vào hoạt động quản lý chuỗi cung ứng đồng thời phổ biến các nội dung cơ bản về Giải thưởng Chất lượng Việt Nam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

27/06/2017

Các bài có liên quan