Khóa đào tạo về MSMV, tiêu chuẩn và giải thưởng chất lượng tại Đăk Lăk

D L

Vào trung tuần tháng 6 năm 2017, Văn phòng MSMV đã phối hợp cùng Trung tâm Kĩ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các bộ phận chuyên môn của Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thực hiện thành công khóa đào tạo về áp dụng MSMV trên thương phẩm, hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn và Giải thưởng Chất lượng Quốc gia tại Đăk Lăk.

Tới tham dự sự kiện có đại diện của các doanh nghiệp thành viên GS1 Việt Nam và các tổ chức quan tâm tại khu vực.

Khóa đào tạo đã phổ biến các kiến thức cơ bản về MSMV, hướng dẫn áp dụng các loại MSMV vào hoạt động quản lý, sản xuất, quản lý kho hàng, xác định nguồn gốc sản phẩm. Khóa đào tạo còn giúp doanh nghiệp triển khai hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, hiểu rõ các tiêu chí tự đánh giá Giải thưởng Chất lượng Việt Nam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và tuân thủ quy định pháp luật liên quan.

27/06/2017

Các bài có liên quan