Khóa đào tạo xây dựng năng lực truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo MSMV GS1 tại tiểu vùng sông MêKông mở rộng (GMS)

Khoadalat

Trên cơ sở kết quả của hội nghị tham vấn cấp quốc gia về Tăng cường năng lực truy xuất nguồn gốc (TXNG) thực phẩm theo MSMV GS1 tại các nước GMS ngày 18/1/2018 tại Hà Nội, nhằm xác định sự cần thiết và mong muốn triển khai hệ thống TXNG theo Hệ thống GS1, xác định các yêu cầu về cơ sở vật chất, năng lực và các hạng mục đầu tư để tham gia Dự án thí điểm áp dụng MSMV GS1 trong TXNG thực phẩm do ADB tài trợ. Ban quản lý Dự án đã đã xác định được một doanh nghiệp và các đơn vị/cá nhân trong hệ thống/chuỗi giá trị mong muốn tham gia đó là chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần sữa TH Đà Lạt.

Vào các ngày từ 11 đến 13/4/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Khóa đào tạo xây dựng năng lực TXNG thực phẩm theo MSMV GS1 tại GMS được tổ chức cho 30 học viên được lựa chọn đến từ các địa phương, các khâu trong chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần sữa TH Đà Lạt, đặc biệt có sự tham gia của các nông hộ từ Đà Lạt. Tham dự Khóa đào tạo còn có đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, các cán bộ liên quan của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và một số nhà cung cấp giải pháp TXNG theo Hệ thống GS1. Giảng viên là chuyên gia kĩ thuật của GS1 Việt Nam thực hiện cùng đại diện Vụ Tiêu chuẩn Tổng cục TCĐLCL. Các công ty giải pháp cũng có cơ hội giới thiệu hệ thống TXNG ứng dụng MSMV GS1. Bằng chuyên môn và nhiệt tình của mình, các chuyên gia đã hỗ trợ và phối hợp với Ban Quản lý Dự án tổ chức thành công Khóa đào tạo. Nội dung đào tạo và các trao đổi cởi mở trong khuôn khổ chương trình đã giúp học viên hiểu những vấn để liên quan. Đại diện TH Group đã đặt nhiều câu hỏi chi tiết về TXNG để làm rõ nhiều vấn đề kĩ thuật trong thực tiễn. Tập đoàn TH Group cũng có nền tảng và bề dày chuyên môn rất tốt trong lĩnh vực TXNG thực phẩm nên việc tương tác trao đổi tại khóa học cũng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên do hạn chế về thời lượng chương trình nên vẫn còn nhiều nội dung khác mà các bên cần tiếp tục trao đổi.

Kết thúc Khóa đào tạo, Tổng cục Trưởng Tổng cục TCĐLCL Trần Văn Vinh, kiêm CEO GS1 Việt Nam đã kí Giấy chứng nhận tham dự và hoàn thành Khóa đào tạo cho các học viên. Ban quản lý Dự án đang xây dựng báo cáo tổng kết về kết quả triển khai Khóa đào tạo gửi ADB với đề xuất bố trí ngân sách sớm cho giai đoạn 3, thí điểm triển khai một hệ thống TXNG theo Hệ thống GS1 trên chuỗi cung ứng của Công ty Cổ phần sữa TH Đà Lạt./.

14/04/2018

Các bài có liên quan