Lợi ích của việc tích hợp mã WCO HS với mã GS1 GPC

TEAMWORK_iStock_4417739Large

Hệ thống WCO HS phân loại mô tả hàng hoá và được hài hoà là gì?

Hệ thống HS phân loại hàng hoá là nền tảng của thương mại toàn cầu. WCO là cơ quan quản lý hệ thống HS. Mã HS được sử dụng để phân loại hàng hoá chủ yếu để:

 • Hải quan định giá thuế và thu thuế.
 • Hơn 100 cơ quan Hải quan và nhiều cơ quan biên giới khác quản lý rủi ro.

Trên toàn thế giới, các công ty vận chuyển hàng hóa phải thuê hàng ngàn nhân viên để nhập mã HS dựa trên bản mô tả lô hàng gửi. Chi phí thương mại này đang leo thang với sự bùng nổ của thương mại điện tử hàng hóa giá trị thấp vận chuyển trong bưu kiện. Mã HS đã là một yêu cầu đối với các bưu kiện vận tải nhanh và bây giờ cũng được quy định trong tiêu chuẩn dữ liệu thông tin thương mại điện tử của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) theo thỏa thuận giữa UPU và WCO.

Mối quan hệ giữa các hệ thống phân loại HS và Mã phân loại sản phẩm toàn cầu GS1 GPC là gì?

 • GPC có mức độ chi tiết tốt hơn cung cấp thông tin chính xác hơn về hàng hoá;
 • GPC là trường bắt buộc trong GDSN và GDSN cung cấp trường tùy chọn cho HS;
 • HS sẽ là quảng đại nếu không đơn thuần chỉ nhằm để sử dụng cho các giao dịch dữ liệu của chính phủ.

Mã GPC có thể thay thế mã HS không?

GPC sẽ không có khả năng thay thế HS trong tương lai gần. Mặc dù các cơ quan biên giới có thể nhận thấy mã HS không phù hợp với một số mục đích ví dụ như để quản lý rủi ro, mã HS hiện nay là một yêu cầu quốc tế đối với việc:

 • Xây dựng các hiệp định thương mại tự do;
 • Thu thập dữ liệu để đo lường thống kê các dòng thương mại quốc tế.

Vì vậy, GPC sẽ bổ sung cho HS, thay vì thay thế.

Cơ hội cho cộng đồng GS1 là gì?

 • Tăng cường việc áp dụng và sử dụng các tiêu chuẩn GS1 bởi các cơ quan biên giới trên toàn thế giới, qua đó thúc đẩy việc sử dụng nhiều hơn các tiêu chuẩn GS1 cho các ngành xuất khẩu trên khắp thế giới.
 • Giảm chi phí cho các doanh nghiệp thành viên của GS1 được pháp luật yêu cầu phải sử dụng mã HS, thông qua việc tự động hóa các tra cứu HS, ví dụ: từ mã GPC trong GDSN hoặc GS1 Cloud hoặc tra cứu web.
 • Trong tương lai, các doanh nghiệp thành viên GS1 sẽ có khả năng truyền dữ liệu thương mại trực tiếp tới các cơ quan biên giới nếu có mã HS.

Cơ hội cho WCO và các cơ quan biên giới khi dùng GPC là gì?

Mục đích không phải là để thách thức mã HS của WCO, mà là để hỗ trợ các cơ quan biên giới. Việc sử dụng mã GPC đồng thời với mã HS sẽ giúp các cơ quan quản lý biên giới bằng nhiều cách:

 • Thuế và thu thuế: Vì mã HS hoạt động ở mức độ rộng hơn GPC tại biên giới, các thương nhân thường chọn mã HS giúp họ giảm thuế hoặc nghĩa vụ thuế
 • Quản lý rủi ro: Các mô tả GPC chi tiết hơn và theo hình thức sẽ cho phép các cơ quan biên giới tiến hành đánh giá rủi ro tốt hơn mã HS (được thiết kế để thu thuế)
 • Hỗ trợ các biện pháp chống hàng giả: Truy cập vào mạng kết hợp mã GPC, mã GTIN sản phẩm và mã GLN về chủ sở hữu thương hiệu trong GS1 Cloud sẽ hỗ trợ các biện pháp chống giả mạo.

Tính minh bạch của hàng hàng hóa ở biên giới sẽ hỗ trợ lĩnh vực tư nhân các ứng dụng xác định nguồn gốc chuỗi cung ứng.

09/02/2018

Các bài có liên quan