Mã số địa điểm toàn cầu

Mã số địa điểm toàn cầu (GLN) tạo khả năng phân định đơn nhất và rành mạch địa điểm vật lý và thực thể pháp lý.

Quan hệ thương mại có thể liên quan đến một số công ty; các nhà cung cấp, các khách hàng và có thể cả nhà cung cấp dịch vụ hậu cần. Trong mỗi công ty, một số bộ phận có thể có liên quan.

Các đối tác thương mại cần phải phân định trong các file riêng của họ, tất cả các địa điểm liên quan tới mối quan hệ này.

GLN dùng cấu trúc dữ liệu tương tự như cấu trúc dữ liệu GTIN-13 và mã số này là không có nghĩa. Các chữ số giống nhau có thể được dùng cho GTIN-13 và GLN. Không nảy sinh hiểu lầm vì các ứng dụng hoàn toàn tách biệt.

Hình 111 Cấu trúc dữ liệu GLN

u27

Mỗi công ty hoặc tổ chức sở hữu tiếp đầu tố công ty GS1 có thể cấp mã số địa điểm toàn cầu cho các địa điểm riêng của mình. Mỗi địa điểm khác nhau cần phân biệt phải được cấp một mã số riêng.

Quan trọng: Ở một số quốc gia mã số GTIN và GLN được cấp từ những “kho” số khác nhau tách biệt. Vì vậy, để tránh hiểu lầm và xung đột mã số, nên luôn luôn tham khảo tổ chức thành viên GS1 của bạn trước khi cấp GLN.

Trách nhiệm của công ty sử dụng GLN là phải thông báo cho các đối tác kinh doanh tất cả các mã số đã phát hành cùng với các chi tiết tương ứng.

Có thể dùng GLN trong rất nhiều cách. Ví dụ trong liên lạc eCom GLN có thể được dùng để phân định tất cả các địa điểm vật lý liên quan và trong dạng mã vạch với các số phân định ứng dụng đã được xác định cho GLN:

■     “Giao hàng cho” địa điểm AI (410)

■     “Gửi hóa đơn cho” địa điểm AI (411)

■     “Mua hàng từ” địa điểm AI (412)

■     “Chuyển tới – Giao cho – Giao qua” địa điểm AI (413)

■     Địa điểm vật lý AI (414)

■     Mã số địa điểm của đối tác phát hành hóa đơn AI (415)

Để biết thêm chi tiết tham khảo  www.gs1.org/glnrules

24/05/2016