Mã số mã vạch

Biểu phí

Theo Thông tư số 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí cấp mã số mã...

Hướng dẫn – Yêu cầu hỗ trợ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MỌI LÚC, MỌI NƠI – QUÉT QR CODE ĐỂ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN Từ hôm nay ngày 03/06/2020 khách hàng có thể dễ dàng yêu cầu và...

Thủ tục đăng ký

Căn cứ Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12...

Thủ tục đăng ký sử dụng mã nước ngoài

I. Các biểu mẫu: 1) Thủ tục xin xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài trên sản phẩm 2) Thủ tục xin xác nhận việc ủy quyền sử dụng MSMV trên...

Quy định pháp quy của Việt Nam

STT Tên văn bản Tải tài liệu 1 NĐ số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng...

Quy định kỹ thuật chung của GS1

Quy định kĩ thuật chung của GS1, Điều 4.3.1.2.1:  Chủ thương hiệu, tổ chức làm chủ các quy định kĩ thuật về thương phẩm, không tính đến việc thương phẩm...

Các biểu mẫu

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU: 1. Bản đăng ký sử dụng mã số, mã vạch 2. Hướng dẫn cấp mã số phân định vật phẩm  3. Mẫu ngừng sử dụng Mã số mã...

Hướng dẫn kê khai hồ sơ

(Yêu cầu thực hiện cả phần A và B) A. TRỰC TUYẾN Tham khảo tại đây. B. BẢN GIẤY 1. Trong Bản đăng kí sử dụng MSMV: – Mục Tên doanh nghiệp:...

Luật xử phạt vi phạm Mã số mã vạch

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Theo Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính...