GLN – Mã toàn cầu phân định địa điểm

1 Mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN-Global Location Number) Tải file tại đây
2 Hướng dẫn sử dụng Mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN-Global Location Number) trên phiếu thanh toán Tải file tại đây
3 Mã toàn cầu phân định địa điểm GLN của GS1 – Sáng kiến Mã số xanh

Bộ dữ liệu trực tuyến toàn cầu cho nông nghiệp bền vững

Tải file tại đây
4 Bảng so sánh GLN & GTIN Tải file tại đây
5 GLN và thành phần mở rộng GLN Tải file tại đây
6 Mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN) Chìa khóa tạo thuận lợi cho việc cải thiện tính hiệu quả và minh bạch của chuỗi cung cầu Tải file tại đây
7 Thông tin thuộc tính của GLN Tải file tại đây
8 Một số đặc điểm chính của mạng GEPIR và mạng GLN Registry Tải file tại đây
9 Tiêu chuẩn về các quy tắc cấp GLN của GS1 Tải file tại đây
11/01/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn