Một số hoạt động nổi bật về MSMV 2016 của Văn phòng MSMV

TK2016

Theo Quyết định số 261/QĐ-TĐC ngày 29/02/2016 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và Quyết định số 471/QĐ-TĐC ngày 07/4/2016 về việc Phê duyệt kế hoạch thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Tổng cục TCĐLCL, Văn phòng MSMV đã thực hiện tốt một loại các công việc về chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền đào tạo, nghiên cứu triển khai, phát triển lĩnh vực áp dụng và hợp tác quốc tế, cụ thể như sau:

1) Công tác tiếp đón, phục vụ doanh nghiệp, các cơ quan hữu quan: Văn phòng MSMV luôn cố gắng duy trì và phát triển thành viên mới, được khách hàng đánh giá tốt về thái độ phục vụ, về tiến độ và chất lượng hồ sơ cấp mã. Trong năm 2016, Văn phòng MSMV cấp mới mã doanh nghiệp GS1 cho gần 4.000 tổ chức, nâng tổng số lên hơn 20.534  doanh nghiệp sử dụng MSMV.

2) Công tác nghiên cứu triển khai: Nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, của doanh nghiệp thành viên đối với việc cung cấp và tra cứu thông tin chính thống về doanh nghiệp, đặc biệt về thương phẩm sử dụng MSMV, đồng thời nhằm thực hiện nghĩa vụ thành viên đối với GS1 quốc tế về việc triển khai ứng dụng MSMV vào thực tế, Phần mềm thu thập dữ liệu thương phẩm sử dụng MSMV trực tuyến IDD đã được Văn phòng MSMV chủ động tìm hiểu nghiên cứu từ 2012, hình thành vào 2014, triển khai thí điểm thành công vào 2015. 2016 nhiệm vụ này đã được Tổng cục phê duyệt thành đề tài cấp Bộ.

IDD giúp doanh nghiệp định kì cập nhật dữ liệu thương phẩm sử dụng MSMV cho Tổng cục TCĐLCL để quản lý chung theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23/8/2006 của Bộ KHCN Về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch, tránh vi phạm Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong đó có quy định xử phạt đối với hành vi không báo cáo với Tổng cục TCĐLCL thông tin sử dụng MSMV, thực hiện nghĩa vụ đối với GS1 quốc tế cung cấp thông tin thương phẩm sử dụng MSMV lên Mạng GEPIR (Mạng đăng kí toàn cầu thông tin điện tử các bên tham gia) đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, của xã hội và của các cơ quan chức năng đối với việc tra cứu thông tin về hàng hóa, về chủ thương hiệu sử dụng MSMV.

Bên cạnh đó, IDD còn giúp tự động hóa, hiện đại hóa hoạt động thường xuyên của Văn phòng MSMV, làm giảm 70% các quá trình thủ công, tăng năng xuất và nâng cao độ chính xác của công việc.

3) Công tác thu phí MSMV: Văn phòng MSMV năm 2016 đạt 5,5 tỷ trên 4 tỷ được giao; 2015 đạt 4,2 tỷ trên 3 tỷ được giao so với các năm trước chỉ đạt từ 2 đến 3 tỷ. Có được kết quả này là do từ đầu năm 2015, Văn phòng MSMV đã triển khai thí điểm hiệu quả phần mềm trực tuyến IDD, giúp doanh nghiệp thành viên nắm bắt được tình hình nợ để chủ động nộp phí đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin về sản phẩm lên Mạng đăng kí toàn cầu thông tin điện tử các bên tham gia GEPIR (Global Electronic Parties Information Registry) đáp ứng quy định của GS1 quốc tế, của cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam đồng thời đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin về sản phẩm và về doanh nghiệp chủ thương hiệu của xã hội.

4) Công tác phát triển ứng dụng MSMV: Trong năm qua, Văn phòng MSMV đã phối hợp

– Cùng Tổng cục Đường bộ Việt Nam triển khai áp dụng yêu cầu kĩ thuật chung đối với hệ thống thu phí không dừng sử dụng công nghệ phân định bằng tần số sóng mã hóa mã toàn cầu phân định tải sản riêng GIAI của GS1 trên toàn quốc;

– Cùng Cục văn thư Lưu trữ Nhà nước thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu triển khai áp dụng mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI của GS1 trong công tác văn thư lưu trữ;

– Cùng GS1 quốc tế tổ chức thành công hội thảo về “Áp dụng MSMV GS1 trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe” tại Hà Nội;

– Cùng Chi cục TCĐLCL Khánh Hòa, Long An, TP. Hồ Chí Minh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Định, Cần Thơ và Hòa Bình tổ chức hiệu quả các khóa đào tạo, tập huấn phổ biến về áp dụng MSMV trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh, xác định nguồn gốc, chống hàng giả v.v…

4) Công tác hợp tác quốc tế:

– Chủ động đề nghị đăng cai tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ của GS1 quốc tế cho nhân viên các tổ chức GS1 thành viên khu vực Châu Á Thái Bình Dương vào tháng 6/2016 tại Hà Nội;

– Thiết lập mối quan hệ công việc chặt chẽ, hình thành cơ sở thiết lập các chuyến công tác của chuyên gia GS1 quốc tế sang Việt Nam (ông Patrik – Giám đốc Chính sách công của GS1 quốc tế khu vực Châu Á Thái Bình Dương và bà Tania – Giám đốc Lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe của GS1 quốc tế) giúp GS1 Việt Nam quảng bá và triển khai Hệ thống GS1 tốt hơn.

Văn phòng MSMV luôn đạt danh hiệu lao động xuất sắc liên tiếp trong các năm qua.

18/01/2017

Các bài có liên quan