STAMEQ tiếp Giám đốc Lĩnh vực công khu vực Châu Á- Thái Bình Dương của GS1

8) Patrik

Sáng 6/12/2016 tại trụ sở của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải cùng đại diện Lãnh đạo một số đơn vị trong Tổng cục đã có buổi tiếp và làm việc với ông Patrik Jonasson-  Giám đốc Lĩnh vực công khu vực Châu Á -Thái Bình Dương của GS1 về hợp tác đẩy mạnh hoạt động mã số mã vạch ở Việt Nam.

Tại buổi tiếp, hai bên đã giới thiệu tổng quan về các hoat động chính của GS1 Quốc tế, của STAMEQ cũng như của GS1 Việt Nam, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động mã số mã vạch. Hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác giữa GS1 Quốc tế và Tổng cục nhằm giúp GS1 Việt Nam phát triển tốt hơn. Hai bên thống nhất sẽ lập kế hoạch đề xuất và triển khai chương trình đào tạo về tiêu chuẩn dữ liệu toàn cầu GDS tại Việt Nam; giúp GS1 Việt Nam cơ cấu lại tổ chức; tham gia vào dự án thí điểm liên quan đến GDS do APEC và GS1 chủ trì; áp dụng tiêu chuẩn, giải pháp GS1 vào lĩnh vực hải quan…

06/12/2016

Các bài có liên quan