Tài liệu dịch 2016

1 Hướng dẫn sử dụng mã Datamatrix của GS1 Tải file tại đây
2 Hướng dẫn của GS1 về lập nhãn cho các đơn vị tiêu dùng là hàng trái cây & rau củ tươi Tải file tại đây
3 Điều lệ và Quy chế Hoạt động của Tổ chức GS1 Tải file tại đây
12/05/2017

Bạn đang có vấn đề?

Chúng tôi có thể tư vấn và cung cấp giải pháp cho bạn