Tập huấn về “Áp dụng MSMV GS1 trong quản lý và xác định nguồn gốc hàng hóa” tại Bình Thuận

Với mục tiêu phổ biến kiến thức cơ bản về công nghệ MSMV để khai thác, áp dụng hiệu quả công nghệ này vào hoạt động quản lý và xác định nguồn gốc hàng hóa cho các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam tại Bình Thuận, vào trung tuần tháng 7/2017, GS1 Việt Nam đã phối hợp cùng Chi cục TCĐLCL Bình Thuận tổ chức buổi tập huấn nêu trên.

Buổi tập huấn đã làm rõ công dụng được biết đến nhiều nhất của MSMV GS1 trong xác định nguồn gốc là giúp định vị các sản phẩm có khiếm khuyết và không an toàn nhằm loại bỏ chúng khỏi các giá để hàng. Trong một số trường hợp, MSMV GS1 giúp nhanh chóng và dễ dàng triệu một sản phẩm (hoặc nhóm sản phẩm) có thể nguy hại đến tính mạng con người, làm giảm các tác động kinh tế tiêu cực tiềm ẩn, giúp duy trì lòng tin của khách hàng đối với thương hiệu sản phẩm ưa thích.

Hiện nay, ngoài việc tạo điều kiện cho người tiêu dùng xác định chính xác sản phẩm chính hãng, MSMV GS1 còn trở thành công cụ hữu hiệu phục vụ đắc lực cho doanh nghiệp chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu cho chính doanh nghiệp đó./.

27/07/2017

Các bài có liên quan