Thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn 2017

TCVN-gopy
  1. Tên gọi tiêu chuẩn

TCVN…: 2017 (ISO 17442) Dịch vụ tài chính – Mã phân định pháp nhân (LEI)

  1. Đặt vấn đề

Ngoài nước:

Về mặt lịch sử, ngành công nghiệp dịch vụ tài chính thiếu các tiêu chuẩn phân định phổ quát cho các bên tham gia giao dịch tài chính – hiện tại ngành này dựa vào nhiều hệ thống phân định mang tính cá nhân, độc quyền, không có khả năng tương tác. Đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều biến cố trong đó phải kể đến sự kiện xảy ra vào tháng 9 năm 2008, Công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Lehman Brothers đệ đơn phá sản theo luật của Mỹ. Việc phá sản của Lehman Brothers đã gây ra những cơn sóng thần trên khắp các thị trường tài chính và bất động sản trên thế giới và được ghi nhớ là một trong những sự kiện chính yếu nhất trong cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra trên toàn cầu. Sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, nhiều người ngạc nhiên về tác động của vụ phá sản Lehman đối với toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu và các nhà quản lý nhận ra rằng họ cần thêm tính minh bạch trong chuỗi cung ứng các dịch vụ tài chính để có thể dự đoán tốt hơn rủi ro hệ thống trong tương lai.

Phân định pháp nhân là thành phần hợp nhất và cần thiết của các giao dịch dịch vụ tài chính. Việc đăng nhập vào các mối quan hệ kinh doanh đòi hỏi quá trình “Biết Khách Hàng của Bạn” được bắt đầu và duy trì trong suốt thời gian của các mối quan hệ này và các yêu cầu về lưu giữ dữ liệu dài hạn cần được giải quyết. Ngành tài chính cần xác định rõ các bên tham gia giao dịch, cần đo lường được rủi ro của mỗi bên và rủi ro hậu quả tổng hợp trong khi vẫn phải duy trì hỗ trợ xử lý các dịch vụ tài chính.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhu cầu của các nhà quản lý để xác định các thực thể pháp lý, cả ở cấp quốc gia và trên toàn cầu, đã được nâng lên như là một nhu cầu thiết yếu. Cụ thể hơn, các nhà quản lý đang yêu cầu những giải pháp mà họ đang phát triển phải trở thành chuẩn chung được sử dụng để giải quyết nhu cầu thu thập và phân tích dữ liệu từ các cuộc khủng hoảng tài chính đã biết. Để giải quyết yêu cầu này, Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) đã xây dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012 Financial services — Legal Entity Identifier (LEI) về Dịch vụ tài chính – Mã Phân định Pháp nhân (LEI).

Tổ chức mã số mã vạch GS1 quốc tế đã tham gia từ giai đoạn đầu hình thành LEI (11/2010) và từ đó đã có những đóng góp quan trọng về các vấn đề mà hệ thống LEI toàn cầu phải giải quyết. GS1 toàn cầu xác định mã LEI có tiềm năng sử dụng rất lớn kết hợp cùng các loại mã của GS1 trong giao dịch điện tử, vì vậy GS1 toàn cầu quyết định và xúc tiến các hoạt động hợp tác với GLEIF – Tổ chức cấp và quản lý LEI. Tại Phiên họp đại hội đồng GS1 năm 2016 đã thông qua việc GS1 toàn cầu sẽ tham gia đăng kí trở thành đơn vị cấp phát mã LEI thuộc hệ thống GLEIF và các tổ chức GS1 thành viên quốc gia trong đó có GS1 Việt Nam sẽ trở thành đơn vị cấp mã LEI cho GS1 toàn cầu.

Trong nước:

Tại Việt Nam nhu cầu áp dụng mã LEI đã xuất hiện với nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính như ngân hàng, thị trường chứng khoán. Hiện có khoảng 40 đơn vị của Việt Nam đã có mã LEI thông qua việc đăng ký trực tiếp với các tổ chức cấp phát mã LEI ở nước ngoài.

Việc sử dụng mã LEI ở Việt Nam chưa phổ biến, chủ yếu mang tính thụ động nhằm đáp ứng các yêu cầu giao dịch quốc tế. Hiện Việt Nam chưa có đơn vị đầu mối cấp phát và quản lý mã LEI. Thông tin và tài liệu hướng dẫn về mã LEI ở Việt Nam cũng còn hạn chế, cụ thể chưa có tài liệu hướng dẫn và tổ chức, cơ quan phổ biến về loại mã này. Tại Việt Nam hiện cũng chưa có tiêu chuẩn quốc gia về vấn đề này.

GS1 Việt Nam với tư cách là thành viên của GS1 quốc tế, có trách nhiệm nghiên cứu Hệ thống LEI để sẵn sàng trở thành đơn vị cấp mã LEI cho GS1 toàn cầu tại Việt Nam. Đồng thời kiến nghị ban hành các quy định pháp quy liên quan cho phép sự giám sát của chính phủ trong từng thị trường và đưa ra hướng dẫn áp dụng mã LEI phù hợp với tập quán và quy định của Việt Nam.

Với các lý do nêu trên, việc nghiên cứu chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế ISO 17442:2012 Financial services — Legal Entity Identifier (LEI) về Dịch vụ tài chính – Mã Phân định Pháp nhân (LEI) thành tiêu chuẩn quốc gia tương ứng tại  Việt nam là thực sự cần thiết.

III. Tài liệu tham khảo

ISO 17442:2012   Financial services – Legal Entity identifier (LEI)

  1. Giải thích một số nội dung của tiêu chuẩn

Việc phân định thực thể pháp nhân là một bộ phận tích hợp và cần thiết trong các giao dịch thuộc dịch vụ tài chính. Việc gia nhập vào các mối quan hệ kinh doanh đòi hỏi quá trình “Tìm hiểu Khách hàng của Bạn” phải được bắt đầu và duy trì trong suốt thời gian của các mối quan hệ này và tập trung vào bất kì yêu cầu lưu giữ dữ liệu dài hạn hơn. Các bên tham gia vào các giao dịch tài chính cần được phân định trong phạm vi những giao dịch đó. Sau đó các rủi ro của từng bên và kết quả đánh giá rủi ro cũng cần được đo lường. Tất cả những điều này cần phải đạt được trong khi vẫn duy trì việc đi thẳng theo quy trình (straight through processing – STP).

Sau đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhu cầu của bên lập pháp đối với việc phân định các thực thể pháp nhân (cả ở cấp quốc gia và toàn cầu) đang gia tăng như một nhu cầu thiết yếu. Cụ thể, các nhà lập pháp đang yêu cầu tiêu chuẩn sử dụng trong các giải pháp mà họ đang phát triển để xử lý nhu cầu thu thập và phân tích dữ liệu từ cuộc khủng hoảng.

Tiêu chuẩn này đáp ứng nhu cầu phân định thực thể pháp nhân cho ngành dịch vụ tài chính toàn cầu và cộng đồng quản lý. Vấn đề chính hướng tới là tiêu chuẩn này:

– cho phép phân định đơn nhất trên toàn cầu các thực thể yêu cầu một mã phân định pháp nhân (LEI);

– xác định mã LEI không chứa thông tin nhúng;

– xác định mã LEI có khả năng tương thích với các tiêu chuẩn khác và dữ liệu tham khảo đang có và có thể được ứng dụng toàn cầu để hỗ trợ cho ngành dịch vụ tài chính;

– nâng cao trình độ của Ban kĩ thuật ISO/TC 68 trong việc xác định và duy trì các tiêu chuẩn về phân định;

– xác định lược đồ LEI là đáng tin cậy và mã LEI là ổn định, và

– xác định lược đồ LEI là có thể mở rộng và không giới hạn trong việc sử dụng và phân phối lại.

  1. Bố cục, nội dung các phần chính của TCVN dự kiến như sau:

1) Phạm vi áp dụng;

2) Tài liệu viện dẫn;

3) Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt;

4) Cấu trúc của mã LEI;

5) Các quy định khác;

6) Thư mục tài liệu tham khảo

  1. Mối liên quan của dự thảo tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước cũng như các quy định hiện hành

Dự thảo tiêu chuẩn nêu trên là hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn tương ứng ISO 17442:2012 của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO.

VII. Kiến nghị của Tiểu ban kỹ thuật

Đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt và trình Bộ Khoa học Công nghệ công bố các tiêu chuẩn trên để áp dụng trong phạm vi cả nước. Các tiêu chuẩn này thuộc dạng khuyến khích áp dụng.

download dự thảo tiêu chuẩn tại đây: DT 1 ISO 17442-2012.

                                                                 Người viết thuyết minh

                                                Thư kí Tiểu ban kĩ thuật TCVN/JTC1/SC31

                                                               Thu thập dữ liệu tự động

                                                                      Phan Hồng Nga

28/01/2017

Các bài có liên quan